Z


  • ZONG PU / CUNG PU / 宗璞

  • ...

ZONG PU / CUNG PU / 宗璞

Zong Pu
Zong Pu

Zong Pu (宗璞, pinyin hangsúlyjelekkel: Zōng Pú, népszerű magyar átírással: Cung Pu), nő, eredeti neve Feng Zhongpu (冯钟璞, pinyin hangsúlyjelekkel: Féng Zhōngpú, népszerű magyar átírással: Feng Csung-pu), 1928 júliusában született Pekingben. Családja Henan tartomány Tanghe megyéjéből származik. Édesapja, Feng Youlan [Fung Yu-lan névátírással jelent meg magyarul a Kínai filozófia rövid története c. műve. Ford. Antóni Csaba. Osiris Kiadó, 2003.], híres filozófus. A Japánellenes háború kitörésekor apjával Kunmingbe menekült, ahol a Délnyugati Egyesült Egyetem alá tartozó középiskolában tanult, majd 1945-ben visszatért Pekingbe. 1946-ban felvették a Nankai Egyetem Idegen Nyelvek Tanszékére, majd 1948-ban átjelentkezett a Qinghua Egyetem Idegen Nyelvek Tanszékére, és ebben az évben jelent meg első műve, az A.K.C. 《A.K.C》 a Ta Kung Pao (pinyin: Dagong bao) c. újságban. Az 1957-ben megjelent novellája, a Vörösbab 《红豆》, nagy visszhangot keltett irodalmi körökben. Az Irodalom és Művészet folyóirat és a Világirodalom szerkesztőjeként, valamint a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Világirodalmi Intézetének a kutatójaként is dolgozott. Mesterművei közt szerepel a Vörösbab, az Álom a húrokon 《弦上的梦》 című novellák, a Kő három élettel 《三生石》 című kisregény, a Vad lopótök 《野葫芦引》című regénysorozat, valamint A lilaakác vízesés《紫藤萝瀑布》című esszé.

Zong Pu azt a konfuciánus hagyományt követi, mely szerint "az írástudó az igazságra törekszik" [Lunyu 4.9 Tőkei], vagyis felelősséget vállal az igazságért, és számára ennek megvalósítására az irodalom az eszköz. Erős a felelősség- és hivatástudata, de műveiből elsősorban nem ez, hanem érzékeny, de objektív megfigyelései sugároznak. Zong Pu szándékosan nem követett semmilyen irányzatot, irodalmi normákat, ez tette művészetét "eredeti színezetűvé": írásait saját intuitív élményei formálták, élettapasztalatával és esztétikai elképzeléseivel tükrözi a lélek világát, őszintén és gyakorlatiasan. Számára ebben az "eredeti színezetben" testesül meg a kínai nemzet hosszú múltra visszatekintő életérzése és kulturális hagyománya.

Zong Pu leghíresebb novellája, a Vörösbab érzékeny, finom nyelvezettel írja le az egyetemista Jiang Mei és Qi Hong szerelmi történetét, mely a politikához és élethez való egyre különbözőbb hozzáállásuk miatt végül zátonyra fut. A történet a társadalmi változások korában két értelmiségi fiatal döntéseiről szól, amelyek az egész életüket meghatározzák. A mű aprólékosan és kifinomultan tárja az olvasó elé a szereplők lelki vívódásait, és abban különbözik a korábbi realista művektől, hogy hitbéli és érzelmi összecsapásokat állít a középpontba. Az utóbbi években Zong Pu dacára betegségének, hét év alatt megalkotta A déli átkelés krónikája 《南渡记》 folytatását, A kelet rejtelmeinek krónikája 《东藏记》 c. regényt, mellyel elnyerte a VI. Mao Dun irodalmi díjat. Ezt követte A nyugat meghódításának krónikája 《西征记》, és végül Az északi hazatérés krónikája 《北归记》 című írásával fejezte be a Vad lopótök c. regénysorozatát. A regények központi témája a családi viszonyok egy kínai értelmiségi családban, találkozások és elválások folyama a japánellenes háború vészterhes idején. A leírások pontosak, részletgazdagok, a nyelvezet könnyed, finom: az elsőre érdektelennek tűnő aprólékos leírásokból rajzolódik ki végül a szereplők sorsa és a világ történéseinek a folyamata. A Zong Pu által ábrázolt háborúk kard nélkül vívott csaták, mégis, mély sebeket ejtenek az emberen, a stílusa viszont lágy marad, így e történelmi családregényének a hangulata A vörös szoba álma 《红楼梦》 c. klasszikus regényéhez fogható [Ford. Mátrai Tamás és Pór Judit (versbetétek). Európa Könyvkiadó, 1964.].

Zong Pura nagy hatással volt édesapja, Feng Youlan. Egyszer azt mondta: "Szeretném megírni az apám generációjának a történetét... Nem tudnám elviselni, ha a forrongó, életteli történelmünk velem érne véget". Zong Pu számára a regény saját életének és belső fejlődésének a megnyilvánulása, és ezáltal a személyisége és a családja eszmeiségének és érzéseinek az "eredeti színezetű" lenyomata.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2019/1023/c405057-31415143.html


Magyarul megjelent művei: 

  • ZONG PU: Csigaház, ford. Kalmár Éva, Csigaház, In: Modern Dekameron - Huszadik századi kínai novellák, szerk. Kalmár Éva, Noran, 2008, 188-200.o.

feltöltés alatt...


Recenziók | Kritikák: 

  • feltöltés alatt...