QQIAO YE / CSIAO JE / 乔叶

Qiao Ye
Qiao Ye

Qiao Ye (乔叶, pinyin hangsúlyjelekkel: Qiáo Yè, népszerű magyar átírással: Csiao Je), nő, 1972 októberében született Henan tartomány Xiuwu megyéjében. A Henan Tartományi Írószövetség alelnöke, valamint a Kínai Írószövetség Országos Bizottságának a tagja. Leginkább prózát ír, regényei, novellái és esszéi összterjedelme eléri a hárommillió kínai írásjegyet. Legfontosabb művei: A bűnbánat könyve 《认罪书》, Egy házrombolás feljegyzései 《拆楼记》, A rejtett igazgyöngy története 《藏珠记》, A leglassúbb életben marad 《最慢的是活着》, Az öngyújtó 《打火机》, Melegedő 《取暖》, Afázia 《失语症》. Több művét is beválasztották a "Legjobb kínai elbeszélések" éves listájába, valamint megkapta A Népi Irodalom díjat, a Kínai Nyelvű Irodalom Média Nagydíját, a Zhuang Zhongwen irodalmi díjat, a Pekingi Irodalom díjat, a Csodálatos Irodalom díjat, a Yu Dafu irodalmi díjat, a Du Fu irodalmi díjat, a Havi ElbeszélésekSzáz Virág díját, az évente kiosztásra kerülő Eredeti Kínai Próza díjat stb. Műveinek fordításai megjelentek Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, Egyiptomban, Mexikóban, Japánban, Koreában, stb.

A leglassúbb életben marad c. kisregény Qiao Ye egyik legismertebb alkotása az Aratás irodalmi lapban jelent meg először, és számos neves elismerést nyert el, mint például az V. Lu Xun irodalmi díj és a Du Fu irodalmi díj. A regény egy asszony keserves életét írja le, érzékenyen és részletesen ábrázolva a hagyományos kínai családetikát és az emberi természet rejtett szépségeit. A nagymama és a leányunokája közti lelki konfliktusok ábrázolása, valamint a folyamaté, amely során a gyűlölet szeretetté változik, feszült légkört teremt az egész művön keresztül. A szeretem-gyűlölöm viszony folytonos leírásán keresztül az olvasó elmerülhet a néplélek öröklődésének a hosszú folyamában.

Az Egy házrombolás feljegyzései c. regénye hosszú tényirodalmi alkotás, mely a Népi Irodalom c. lapban jelent meg először, és el is nyerte az irodalmi folyóirat kitüntetését. A műben Qiao Ye nyersen és őszintén ábrázolja az ember−ember, valamint az ember−világ közti valós és kíméletlen küzdelmeket. Egy abnormálisan összetett helyzetben, fokozódó nyomás közepette megjelenített karakterei nagyon dörzsöltnek, higgadtnak és életrevalónak tűnnek, noha a valóságban rendkívül mélyen megélik a küzdelmeik okozta leli hullámvölgyeket. Az erőteljes nyelvezet és a mély meglátások feltárják az olvasó előtt a bonyolult helyzetek mélyén rejtőző világot és az ember lelkét.

A bűnbánat könyve című regény a Népi Irodalom c. lapban jelent meg, és el is nyerte annak kitüntetését. A bűnbánat könyvéből kiérződik az író mély, érzelmes női hozzáállása a világhoz a szégyenről és bűntudatról való kérdezősködése során, miközben a saját gondolatai is megmutatkoznak e témákkal kapcsolatban. Az ember jóból és gonoszból álló összetett természetének a kutatása közben a bűnbánat és a bűnbocsánat feltárásnak a lelki magasságaiba jut el. A narratíva "történet a történetben" módszerrel épít, és különleges írói önbizalomról és érett stílusérzékről tanúskodik.

Az irodalomkritikusok egybecsengő véleménye szerint Qiao Ye rendkívül jól ismeri az összetett emberi lélek mélyén megbúvó bonyolult tapasztalások okozta meghasonlásokat, dilemmákat, és felismerte, hogy ezek a "repedések" teret szolgáltatnak számára a prózaírásban, mint ahogy A bűnbánat könyve, az Egy házrombolás krónikája és Az öngyújtó c. műveiből is kitűnik. Szellemes és ügyes cirkálása e témákban, és a képessége, hogy remekül visszaadja az emberi tapasztalatokat, és az emberi tapasztalatok által okozott drámai helyzeteket, elismert regényíróvá teszik, aki eredeti stílusának köszönhetően széleskörű elismerésnek örvend. Qiao Ye saját stílussal rendelkező esszéista is, aki mesterien képzeli bele magát és írja le az emberi megnyugvás tapasztalatait, valamint a megnyugvást veszélyeztető bonyolult kérdések problémakörét, írásai érdekfeszítőek és több jelentéssíkon mozognak.


Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2023/0117/c405057-32607968.html