SHI YIFENG / SI JI-FENG / 石一枫

Shi Yifeng
Shi Yifeng

Shi Yifeng (石一枫, pinyin hangsúlyjelekkel: Shí Yīfēng, népszerű magyar átírással: Si Ji-feng), férfi, 1979 októberében született Pekingben, jelenleg Pekingben él. 1998-ban vették fel a Pekingi Egyetem kínai szakára, mesterdiplomát szerzett irodalomból, és jelenleg a Kortárs című magazin szerkesztője. Híres regényei: A vörös zászló gyümölcsei 《红旗下的果儿》, Peking szerelmi történet 《恋恋北京》 és A lélek nem hivatalos története 《心灵外史》 stb.; elbeszélésgyűjteményei: Chen Jinfang már nincs a világon 《世间已无陈金芳》 és a Nagyon tud küzdeni 《特别能战斗》 stb. Elnyerte az Október irodalmi díjat, a Száz Virág irodalmi díjat, a Válogatott Elbeszélések kisregénydíját és más egyéb kitüntetéseket.

Pekingi íróként Shi Yifeng munkáinak nagy része Peking városához köthető. Szemében Peking nemcsak egy ősi város, politikai központ és főváros, hanem egy olyan város is, amely a legjobban tudja megjeleníteni korunk Kínájának társadalmi változásait, valamint a kínai emberek gondolkodásbeli változásait. Legtöbb művének témája a mai Kína emberének túlélési dilemmáival, lelki zavarodottságával és szellemiségével van összefüggésben.

Shi Yifeng kisregényét, a Chen Jinfang már nincs a világont a kínai A nagy Gatsbyként is aposztrofálják, a mai kínai társadalom egy nagyon is tipikus történetét beszéli el: egy vidéki lányról szól, arról, hogyan áhítozik az anyagi jólétre és a társadalom felső rétegének az életére, hogyan gazdagszik meg egyetlen éjszaka alatt, és végül hogyan veszít el mindent. Néhány kritikus úgy véli, hogy a szerző e kisregényével visszatér Lao She és Mao Dun hagyományaihoz, Lao She a társadalom alsó rétegéhez tartozó kisemberek sorsa iránti érdeklődése, valamint Mao Dun társadalmi elemzései és gazdasági perspektívája is fel-felbukkannak a műben, a kisregény józan realizmusról árulkodik. A lélek nem hivatalos története című regénye a kínai emberek különféle hitének a problematikájára összpontosít, a lélek magárahagyatottsága miatt valaki a qigong (csikung), mások az MLM, megint mások egyéb eszmék megszállottjává válnak, hogy fenntartsák a "vak hit" status quóját. Ezt a kulcsmomentumot arra is felhasználja a szerző, hogy bemutasson egy sor olyan társadalmi és történelmi jelenséget, amelyek a nyolcvanas, kilencvenes évektől egészen az új évszázadig több évtizeden keresztül folyamatosan megmutatkoznak. Shi Yifeng Chen Jinfang már nincs a világon c. írásával fémjelzett kisregényei, valamint A lélek nem hivatalos története c. művével fémjelzett regényei számos irodalmi ranglistára kerültek beválogatásra és több irodalmi díjat nyertek. 2017 végén Shi Yifeng új munkába kezdett, a Kölcsönélettel megszületni 《借命而生》 című művében a fő szál egy a Nyomorultakhoz emlékeztető börtönszökevény üldözés történetét írja le, ezen keresztül ábrázolva még mélyebben és részletesebben a "reform és nyitás" politikájának elmúlt évtizedeit, érintve az állami vállalatok összeomlását, bányászati katasztrófák tragédiáit, a tisztességtelen piaci versenyt, a tőkeösszevonásokat és más hasonló szimbolikus társadalmi jelenségeket. A regény főszereplői azonban nemcsak a kor totális veszteseiként jelennek meg, hanem az életért való küzdelem és a személyes értékek megvalósítása iránti vágy hősies temperamentumának a megtestesítőjeként is. A korunk mindennapjait fókuszába helyező, az idők változásaira összpontosító íróként Shi Yifeng a ma Kínájának tipikus karaktereit és tipikus történeteit kelti életre.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2022/0419/c429168-32402994.html