OOUYANG QIANSEN / OU-JANG CSIEN-SEN 

/ 欧阳黔森

Ouyang Qiansen
Ouyang Qiansen

Ouyang Qiansen (欧阳黔森, pinyin hangsúlyjelekkel: Ōuyáng Qiánsēn, népszerű magyar átírással: Ou-jang Csien-sen) 1965 októberében született a Guizhou tartománybeli Tongren városában. Első rangú minősítéssel rendelkező író. Jelenleg a Guizhoui Irodalmi és Művészeti Szövetség elnöke és a Kínai Írószövetség Országos Bizottságának bizottsági tagja. Népszerű regényei: Menetelés az áthatolhatatlan hágón 《雄关漫道》, A nem-szerelem ideje 《非爱时间》,Remény a kilátástalanságban 《绝地逢生》, She Xiang asszony 《奢香夫人》; kisregényei, novellái, esszégyűjteményei: Íz 《味道》, Sok fehér, kevés fekete 《白多黑少》, A hatalmas Kunlun 《莽昆仑》, A víz könnye《水的眼泪》, Ouyang Qiansen válogatott novellái 《欧阳黔森短篇小说选》, Álom a párnán, folyó a hegyen 《枕梦山河》 stb., több mint tizenkét kötet. Forgatókönyvíróként és megbízott főgyártásvezetőként a Menetelés az áthatolhatatlan hágón, a Remény a kilátástalanságban, a She Xiang Asszony, a Huszonnégy útforduló 《二十四道拐》című televíziós sorozatok, valamint a Napok a felhők alatt 《云下的日子》 és a Szerencsés túlélés 《幸存日》 című filmek készítésében vett részt. Tizennyolc kínai film, televíziós sorozat és irodalmi díjat kapott, valamint több mint ötvenszer vehetett át különféle tartományi szintű díjakat, mint például a Guizhoui Irodalmi és Művészeti Díj első helyezése. Ouyang Qiansen fiatalon nyolc évig dolgozott geológusként, amikor is nap mint nap fogta a geológus kalapácsot és a nagyítót, és esőben, tűző napon és szélben majd ötven kilométereket gyalogolt hegyen-dombon, szakadékok között ‒ kemény munkát végzett.

A hosszú ideig tartó "vad" élete különleges köteléket hozott létre közte és a csodálatos guizhoui táj, a helyi népszokások között. A híres kritikus, Jia Mengfan azt mondta: "Ouyang Qiansen guizhoui régi népszokásokat és tájat bemutató leírásai nagyszerű hagyományokat örököltek... [művei] guizhoui otthona iránt érzett szeretetének komplex irodalmi megnyilvánulásai. Regényei nemcsak megörökölték olyan kínai kortárs guizhoui írók új irodalmi realizmusát, mint Jian Xian'ai vagy He Shiguang, hanem felélesztették az ősi kínai irodalom hagyományos forrásait is, historikus szellem és emberalakokat, műkincseket, az istenek keresésének témakörét, legendákat, helyi mítoszokat, feljegyzéseket. Műveiben modern professzionális geológiai ismereteket integrál a narratívába, Guizhou földrajzi jellemzőit költői ecsetvonásokkal mutatja be, ezzel egy egyedülálló, modern tudásalapú narrációs formát teremtve.

Ouyang Qiansen She Xiang Asszony című regénye és forgatókönyve az ókori guizhoui nemzeti kisebbségi politikusnő szülőföldje iránt érzett meleg szeretetét és a nemzeti egység megvédésével kapcsolatban érzett szilárd meggyőződését mutatja be, összesűrítve a Guizhou tartomány etnikai kisebbségeinek generációk óta átörökített hazaszeretetét. Az írásaiban szereplő karakán parasztemberek, életkörülményeik megváltoztatása érdekében, kitartással és optimista lelkülettel teremtik meg maguknak a szebb életet. A Kopogtasd a kutyát 《敲狗》 című, II. Pu Songling novelladíjat kapott szépprózájáról azt tartják, hogy "a kutyák természetéből vezet le az emberi természetre vonatkozó gondolatokat, egyfajta felhívás az ember szellemi minőségének felemelésére. A széppróza szerkezetét tekintve nemcsak hogy rendelkezik a klasszikus kínai szépprózák varázsával, de az erkölcs és az emberi természet leírásának tekintetében is megjeleníti a hagyományos kultúra lényegét. A mű, a kutya gazdája iránt érzett ragaszkodásának, a szakács érzelmek iránti közömbösségének és a diák megrendülésének bemutatásán keresztül tükrözi az emberi természet ragyogását, az emberi természet boncolgatásának kimeríthetetlen irodalmi témáját a 'kutya kopogtatás' segítségével mutatja be a leghatásosabban − a novellák klasszikus mintadarabjának is tekinthető."

Ouyang Qiansen új, dokumentumirodalom kategóriába tartozó A tavaszi napsugár viszonzása 《报得三春晖》 című műve 2018-ban, a Népi Irodalom című folyóirat III. számában került az olvasóközönség elé. A mű a szegénység enyhítéséért vívott küzdelem utolsó, győztes csatáját írja le, valamint Bijie forró földjén élő hétköznapi emberek által megtapasztalt küzdelmeket, és szorgalmas életük nem mindennapi éveit.


Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.gzswl.org.cn/650004/7600264/2019/11/22/902369642.html