QQIU HUADONG / CSIU HUA-TUNG / 邱华栋

Qiu Huadong
Qiu Huadong

Qiu Huadong (邱华栋, pinyin hangsúlyjelekkel: Qiū Huádòng, népszerű magyar átírással: Csiu Hua-tung), férfi, 1969 januárjában született Xinjiangban, Changji városában. Családja Henan tartományból, Xixia megyéből származik. Az irodalomtudományok doktora. Tizenhat éves korától kezdett publikálni az iskola irodalmi lapjában, a Kék csillagban. Tizennyolc évesen jelent meg az első novelláskötete, és ekkor vették fel a Wuhan Egyetem irodalom szakára felvételi vizsga nélkül. A Népi Irodalom főszerkesztője, a Lu Xun Irodalmi Akadémia ügyvezető igazgatóhelyettese, a Kínai Írószövetség IX. Országos Bizottságának a tagja. A több mint hatvan műve között találhatunk novelláskötetet, film- és építészeti kritikákat, esszégyűjteményeket, útinaplókat, verseket stb. Számos művét lefordították japán, koreai, angol, német és olasz nyelvre, valamint három francia és nyolc vietnami fordítása is megjelent. Dacára a tanítás és az adminisztratív munkák által rá rótt terheknek, nagyon aktív alkotó- és kutatómunkát végez. Erős fizikai és mentális aktivitásához nagyban hozzájárul a fiatalkorában megszerzett jártassága a harcművészetekben. Az 1980-as évek elején vetített film, a Shaolin templom, nagy hatással volt rá is, csakúgy, mint kortársai tömegére, és a film hatására kezdett el tizenhárom éves korában a harcművészetek különböző válfajaival foglalkozni, mint például a boksz- és tenyértechnikák, formagyakorlatok, valamint különféle eszközök használata.

Qiu Huadong szerteágazó témákban ír, mint például városi témák Peking fejlődéséről és a városi középosztály életéről, valamint történelmi témák a nyugati emberek ténykedéseiről az újkori Kínában. A "város" köti össze ezeket a műveket, Qiu Huadong évek óta mesterien jeleníti meg a városi élet jellegzetességeit, valamint az egyén ottani létét. A "Peking-sorozat" darabjai kivétel nélkül a városiak, a városi középosztály életének titkairól szólnak. A kritikusok is rámutattak, hogy Qiu Huadong rendkívüli érzékkel, részletgazdagon és őszintén tárja elénk a pekingi életet, nemcsak a földrajzi mutatók, de a "lélek mutatói" szempontjából is.

Qiu Huadong Az élet veszélyei 《来自生活的威胁》 c. novellagyűjteményének az írásai panorámaképszerű leírását adják a kínai társadalom középrétegének, amely napjainkban, a gyors társadalmi változások következtében hatalmas fejlődésen ment keresztül. Humoros történeteken keresztül mutatja be egy elegáns pekingi lakónegyed karaktereinek az életét, és ezáltal a középosztályt a maga valójában jeleníti meg, annak minden örömével és problémájával együtt. Qiu Huadong műveiben a város nem egy rideg, elvont fogalom, hanem egy konkrét, valós és élő, "megérinthető" entitás. Az Önvallomás délben 《正午的供词》 c. műben egy filmrendező és egy színésznő életét és szerelmi kapcsolatát írja le több mint húsz éven keresztül vezetve a cselekmény fonalát. A professzorok 《教授》 egyetemi tanárok életét ábrázolja. Egy irodalomprofesszor szemszögéből szemléli egy közgazdászprofesszor henye és fényűző életét, és a közgazdászprofesszor házassági válságán keresztül korrajzot alkot többek között az értelmiségi világ változásairól, kitárulkozásáról, az egyetemi botrányokról, az újgazdagok fényűző életéről, az egyetemi tanár-diák viszonyokról, a nightclubok világába menekülő hallgatókról.

Qiu Huadong Az idő rabjai 《时间的囚徒》 című történelmi regénye több mint háromszázhúszezer kínai írásjegyet számlál. A történet három szálon fut, három generációhoz tartozó francia ember sorsának Kínával való összefonódását írja le. A késő Qing-kortól kezdődően, a köztársasági időkön keresztül, a mai modern időkig idézi fel ezeknek az embereknek az emlékeit, a hol megfigyelő, hol résztvevő jelenlétét és vitáit. A szerkesztés kiemelkedő, bemutatja Qiu Huadong remek készségét arra, hogy a nagy egészet is összefogja, valamint a történelmi nézőpontot irodalmi igényességgel tálalja globális kontextusban. 


Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/0926/c405057-28739275.html


Magyarul megjelent művei:

  • QIU HUADONG: Az idő foglyai (regény). Ford Barta Erika. Kocsis Kiadó, 2024. 

Recenziók | Kritikák:


Könyvborítók: