CCONG WEIXI / CUNG VEJ-HSZI / 从维熙

Cong Weixi
Cong Weixi

Cong Weixi, (从维熙, pinyin hangsúlyjelekkel: Cóng Wéixī, népszerű magyar átírással: Cung Vej-hszi), férfi, 1933-ban született Hebei tartomány Yutian megyéjének Daguan falujában. 1950-ben felvételt nyert a Pekingi Tanárképző Egyetemre, és műveit is ebben az évben kezdte el publikálni. A Pekingi Napilap riportereként és szerkesztőjeként is dolgozott. A Kínai Írószövetség tagja. Legkorábbi művei közt szerepelnek a  Júliusi eső 《七月雨》 és Felkel a hajnali nap 《曙光升起的早晨》 novelláskötetek, valamint a Tavaszi reggel a déli folyónál《南河春晓》 című regény. 1979 után megjelent Az Északi ország füve 《北国草》, a Törött híd 《断桥》, az Érintetlen hó 《裸雪》 című regénye, valamint a Letört virág a postaúton 《驿路折花》, A Sárga-folyóba némán hullik a hó 《雪落黄河静无声》, a Vörös máz 《祭红》, A tevét vezető ember《牵骆驼的人》 és az Orrmemorandum 《鼻子备忘录》 című novellagyűjteményei, valamint az Úton a káosz felé 《走向混沌》 című háromrészes értekezése. Cong Weixi összegyűjtött művei 《从维熙文集》 címen jelent meg a hatvankét művét nyolc kötetben összefoglaló gyűjtemény, amely összesen több mint nyolcmillió karakternyi írást tartalmaz. A Vörös magnólia a fal tövében 《大墙下的红玉兰》, a Távoli fehér vitorla 《远去的白帆》 és a Szél könnyek 《风泪眼》 című műveivel megnyerte az I., a II. és a IV. Országos Kisregénypályázat díját, az Érintetlen hó cíművel pedig a IV. Országos Ifjúsági Irodalmi Pályázat fődíját. Műveit lefordították angol, francia, német, japán és szerb nyelvre is.

Cong Weixi példaképe Sun Li, az ún. "Lótusz-tó iskola" egyik jelentős írója volt, valamint nagy hatással voltak rá Turgenyev művei. Témái változatosak és nagyon széles spektrumon mozognak. Számos alkotása szól a vidéki életről, stílusa letisztult, elgondolkodtató. A Vörös magnólia a fal tövében című művével megteremtette a "magas fal-irányzatot", az átnevelő-munkatáborokkal kapcsolatos történeteinek melankolikus leírásai megrendítették az olvasókat, beleégtek a szívükbe.

A Vörös magnólia a fal tövében Cong Weixi mesterműve a modern kínai irodalom fejlődésében rendkívül jelentős szerepet játszott. A regény különleges nézőpontból meséli el egy börtönben történteket a kulturális forradalom idején. Egyszerre kerül bemutatásra a nemes és az alávaló, az igazság és a csalárdság tragikus harca. Nemcsak a sötét és gonosz oldalt ábrázolja, hanem az igazat és fényeset is. A regény új irodalmi távlatokat nyitott meg azáltal, hogy bátran ledöntve a tabukat betekintést engedett egy olyan zárt világba, mint a börtön és az átnevelő-munkatábor. Cong Weixi művének megjelenése után számos író foglalkozott a témával, nemcsak az új Kína megalakulása utáni modern irodalomban, de más szocialista országokban is. Azt, hogy beláthatunk a börtönök magas falai mögé, többek között Cong Weixinek köszönhetjük. Cong Weixi későbbi korszakának legjelentősebb műve az önéletrajzi ihletésű Érintetlen hó. A regény Fujian keleti részén játszódik az 1940-es években, és egyes szám első személyben beszéli el Xiaoqin gyerekkorát, négy-öt évestől tizenkét éves koráig. Álomvidékszerű ezüstös-havas tájak jelennek meg. A főhős, Xiaoqin addig gondtalan, gyermeki élete azonban a japán invázióval darabokra hullik: számos barátja elárvul, nyomorog a visszatérni látszó feudális elnyomás miatt. A kínai vidéken ez a történelmi hagyaték káros, mérgező, elnyomja a spiritualitást, és megrontja az embereket, azonban az ártatlan gyermeki nézőpont még ebben a helyzetben is varázsvilágot teremt. A regény lírai hangvételű, prózavers formájú, rendkívül igényes, kép- és érzelemgazdag.

Kortárs Kínai Írók Adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.sohu.com/a/350371609_114988