LLEI PINGYANG / LEJ PING-JANG /雷平阳

Lei Pingyang
Lei Pingyang

Lei Pingyang (雷平阳, pinyin hangsúlyjelekkel: Léi Píngyáng, népszerű magyar átírással: Lej Ping-jang), férfi, 1966 júliusában született Yunnan tartományban, a Zhaotong városához tartozó Tucheng faluban. 1985-ben végezte el a Zhaotongi Főiskola kínai szakát. Jelenleg a Yunnan Tartományi Irodalmi és Művészeti Szövetségben dolgozik. Költő és esszéíró.

Lei Pingyang az 1980-as évek végén kezdett verseket és esszéket írni, eddig több mint húsz verses- és esszékötete jelent meg. Műveinek alaptémája Yunnan változatos természeti környezete és kultúrája, a nemzetiségek ősi és sokszínű kultúrája, és különösképpen sok ihletet merített a nemzetiségek csodálatos eredetmítoszaiból, a hősi eposzokból és a vándorlásukról szóló mítoszokból. Ezekből kiindulva vizsgálja az őslakók nehézségeit a modern kultúra térhódítása után, szomorú küzdelmüket és eltávolodásukat eredeti kultúrájuktól. Műveit súlyos és fájdalmas gondolatok, érzelmi és esztétikai gazdagság jellemzi, modern utópiát épít föl bennük. Versei kiemelkedőek, úttörő jellegűek a kortárs kínai nyelvű költészetben. A bennük megnyilvánuló együttérzés és jóindulat, a mindent átható humanista szellemiség, az altruizmus, valamint a regionális és a globális kultúra egyesítésével gondosan fölépített költői esztétika jelentős, pozitív hatást gyakorolt kortársaira. Új színt vitt a kínai költészetbe, és új utakat nyitott meg előtte. Mindezzel irodalmi körökön belül és kívül is egyhangú elismerést vívott ki magának. Műveivel számos díjat elnyert, például a Lu Xun irodalmi díjat, vagy a Kínai Nyelvű Irodalom Média Nagydíjának költészeti díját, a legtöbb kitüntetést elnyerő kortárs kínai költők egyike. Lei Pingyang nem csak a klasszikus kínai költői hagyomány örököse, de művészete táplálkozik a világirodalomból is. A regionális kultúrák gondolatvilágából indul ki, és miközben továbbviszi a hagyományokat, egyben új utakat is megnyit a kínai költészet előtt. Lírája a kínai kultúrába mélyen beágyazott, választékos, ragyogó kínai nyelvű kortárs költészet.

Három kiemelkedő kötete a következő: a Yunnani jegyzetek 《云南记》, a Jinuo-hegy 《基诺山》 és a Wumeng-hegyi jegyzetek 《乌蒙山记》. A Yunnani jegyzetekben, amelytöbb mint kétszáz verset tartalmaz, a költő önmagát a "vidék térképészének" nevezve jegyzi le a táj fájdalmas, panaszos dalait különböző korokból. A kötet a Lu Xun irodalmi díjat, a Népi Irodalom díjat és az Október irodalmi díjat is elnyerte. A Jinuo-hegy című verseskötetben szintén több mint kétszáz vers található, és mindegyik középpontjában a jinuo nemzetiség lakta Jinuo-hegy áll. A versek a hegyet benépesítő és a hagyományos kultúrát képviselő istenségek és a modern kultúra összecsapását jelenítik meg. A kötet elnyerte a Vers című folyóirat éves nagydíját, a Luo Bingwang költészeti díjat és a Tianjini Költészeti Fesztivál nagydíját is. A Wumeng-hegyi jegyzetek című kötet Lei Pingyang legújabb esszégyűjteménye, amelyben példázatokon és saját tapasztalatain keresztül rajzolja meg Kína legszegényebb vidékének, egyben saját szülőföldjének spirituális tájképét.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS 
©SERAPIS 

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2022/0803/c418956-32493376.html