HHUANG BEIJIA / HUANG PEJ-CSIA / 黄蓓佳

Huang Beijia
Huang Beijia

Huang Beijia (黄蓓佳, pinyin hangsúlyjelekkel: Huáng Béijia, népszerű magyar átírással: Huang Pej-csia), nő, 1955 júniusában született Jiangsu tartomány Rugao megyéjében. Szülei középiskolai tanárok voltak. Családi helyzete miatt kisvárosi kortársainál sokkal több szépirodalmi művet olvasott. 1982-ben végezte el a Pekingi Egyetem irodalom szakát. A Kínai Írószövetség VI. és VII. Országos Bizottságának a tagja, hivatásos író. 1973-ban kezdett publikálni, 1984-ben lépett be a Kínai Írószövetségbe. Legismertebb művei a Családtagok 《家人们》, a Mindegyik 《所有的》és a Gyerekszemek 《童眸》. Műveivel elnyerte a Kiváló Gyermekirodalmi Mű országos díjat, a Kiváló Képes Gyermekkönyv országos díjat, valamint a Bing Xin gyermekirodalmi díjat. Műveit adaptálták filmre, televízióra és színpadra is, ezek az adaptációk szintén számos elismerésben részesültek, például a Nemzetközi Televíziós Fesztivál Arany Doboz díjában, a kínai filmeknek kiosztott Huabiao-díjban és a kínai televíziós Feitian-díjban is. Számos művét lefordították franciára, németre, oroszra, japánra és koreaira.

Huang Beijia korai művei nagyrészt a fiatal értelmiségiek életét ábrázolják. Romantikus, művészi írásait a korabeli fiatal értelmiségi olvasók nagyon kedvelték. Az 1980-as évek végére fokozatosan a realizmus felé fordult. Műveiben továbbra is az értelmiségiek állnak a központban, de írásainak hangvételére a melankólia, a bánat és a keserű felháborodás lesz jellemző. "Megfelelőbb kifejezési formát akart találni, amely lehetővé teszi, hogy elbeszélje az élettel kapcsolatos megfigyeléseit, érzéseit és véleményét." Írói karrierjének ezen szakaszában Huang Beijia legalább három szempontból ért el áttörést. Először is, kifejezte vágyát arra, hogy többféle témával kísérletezzen. Másodszor, aktív és pozitív életfelfogást alakított ki magának. Harmadszor, megmutatta, hogy nemcsak lelkesen fogadja, hanem képes is befogadni az új impulzusokat. Kreatív eszköztárának változása világosan jelzi, hogy az író alkotóereje folyamatosan megújul és tovább él. Huang Beijia a kor igényeinek megfelelően megújította írói eszközeit, és erre a kritikusok is nagyon hamar fölfigyeltek.

Huang Beijia legismertebb műve, a Családtagok, egy Jiangsu tartomány közepén található vidéki kisvárosban élő átlagos család életét követi. A család életének egy tragikus időszakát mutatja be, amely mély lelki sebeket okozott a családtagoknak. Erőteljes eszközökkel ábrázolja a szeretet és gyűlöletet, elhagyást és megváltást, árulást és menekülést, az anya és fia, fivér és öcs, rokon és rokon között folyó küzdelmeket. A regény finom, sűrű szövetéből realisztikus képet kapunk a korról, a társadalomról, a házasságról és a zűrzavaros időkről. 2017-ben kiadott Ékszer utca 《珞珈路》 című elbeszéléskötetében az utóbbi években írt novelláit gyűjtötte össze. A történetek nagy része három évtizedes időtávlatot fog át, ami teret nyújt az események kibontására. Az író visszafogott stílusa, a narráció tökéletes uralása művészi módon rég tapasztalt, örömteli élménnyé teszi az olvasást. A 2016-ban megjelent Gyerekszemek című gyerekregényét beválogatták a "Legjobb kínai könyvek" 2016. évi listájába. A történet egy, a Jangcétól délre fekvő kisvárosban játszódik, egy csapat gyerek életét és felnövekedését követhetjük nyomon. A főszereplő ártatlan gyermeki szemszögéből láthatjuk az 1970-es évek kínai társadalmának megannyi arcát, a szegénységet, a nélkülözést és a betegségeket. A felnövekvő gyerekek megtapasztalják az élet szépségét és nehézségeit, megismerik az emberi természet fény- és árnyoldalát, miközben kialakul önálló véleményük és megerősödik a karakterük.


Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS

                                                                                                                                                                                           ©SERAPIS

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2018/0801/c404072-30183272.html