LLI GUOWEN / LI KUO-VEN / 李国文

Li Guowen
Li Guowen

Li Guowen (李国文, pinyin hangsúlyjelekkel: Lǐ Guówén, népszerű magyar átírással: Li Kuo-ven), férfi, 1930 augusztusában született Sanghajban, családja Jiangsu tartomány Yancheng városából származik. 1949-ben végzett a Nankingi Színművészeti Szakközépiskola forgatókönyírás-elmélet szakán. Szolgált az Kínai Önkéntes Népi Hadseregben az amerikaiak elleni harcban Korea megsegítésére. 1986-ban lett tagja a Kínai Írószövetségnek, és a Válogatott elbeszélések irodalmi folyóirat főszerkesztője lett. 1957-től jelennek meg írásai. Főbb művei a Kert utca 5. 《花园街五号》 című regény, valamint Az első pohár keserű bor 《第一杯苦酒》, Egy veszélyes épület krónikája 《危楼纪事》 és az Értelmetlen történet 《没意思的故事》 című novellagyűjteményei. Tavasz a télben 《冬天里的春天》című regénye kapta az I. Mao Dun irodalmi díjat, a Holdfogyatkozás 《月食》 és az Egy veszélyes épület krónikája első részét pedig a III., illetve a IV. Kitűnő Kínai Novella díjjal tüntették ki.

Li Guowent az irodalom "örökzöld fájának" tekintik, első regénye, az Újraválasztás 《改选》 megjelenését követő évtizedekben folyamatosan jelentek meg új művei, amelyek mindegyikét széleskörű elismeréssel fogadták. Átlagos dolgokról ír, szabadon és szívből, de sosem lépi át a határokat. Különös figyelmet fordít a nyelvi stílusra, mivel a nyelvet a korszak érzéseinek kifejezésére legalkalmasabb szimbólumrendszernek tartja – gazdag, életteli nemzeti nyelv használatát szorgalmazza, elegáns kulturális színezettel.

Li Guowen az Újraválasztás című regénnyel debütált, amely a Népi Irodalom folyóiratban jelent meg 1957 júliusában. Látszólag egy olyan könyvről van szó, amely a bürokrácia ellen emel szót, de mélyebb rétegeiben a kínai nép egy másik oldalát mutatja meg, a gyengeségét, a tűrőképességét és engedékenységét, és hogy jelleméből hiányzik az önvédelem és az ellenállás. A regény főszereplője, Hao Kuishan, hősként jelenik meg, és három fontos eseményen keresztül világítja meg a regény, hogy a népért dolgozik. Miután egy fontos munkaértekezleten rosszul fogalmaz, s emiatt leváltják szakszervezeti elnöki posztjáról, ő mégsem kezd el tépelődni a veszteségén, és a legkevésbé sem lohad a lelkesedése a dolgozókért való tenni akarásában. Amikor a dolgozók jelentős támogatásának köszönhetően mégis őt választják újra a szakszervezet élére, a folyamatos túlórák miatt kimerülve, ott helyben a választás helyszínén meghal. Az "emberi természet" és az "öntudatra ébredés" szempontjából nézve Hao Kuishan karakteréből hiányzik az öntudat, fizikailag és szellemileg is teljesen "én-nélküli", ami nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az emberi természettel. A Tavasz a télben című regényében, Li Guowen "föld", "nép" és "anya" motívumokkal Yu Erlong történetét követi, aki egy nagy katonai raktár vezetőjével és pártbizottsági titkárával visszatér a harminc éve elhagyott partizánbázisra, hogy a feleségét meggyilkoló Lu Hua nevű személy után nyomozzon. A háromnapos hazaút alatt szerzett tapasztalatai, gondolatai és visszaemlékezése a társadalmi átalakulás elmúlt negyven évét is összefoglalja. Az író újraértékelve a múltat azon tűnődik, hogy vajon milyen ára volt a forradalomnak, valamint a forradalom utáni jelenen elmélkedik. Az író a véleményét és az érzéseit a főszereplőn keresztül láttatja, azaz a saját eszméi a hős gondolataiként tárulnak elénk. A regény szerkezete sajátos, kronológiailag visszafelé, a történelmet és a valóságot párhuzamosan meséli el a regény, a szövevényes cselekmény pedig csak tovább növeli a művészi vonzerejét. Rendkívül felkavaró hatású és mély gondolati tartalmú mű. A Tavasz a télben megmutatja, hogy "a tavasz a nép szívében lakozik".

Li Guowennek az utóbbi években megjelent jegyzetgyűjteményeivel, mint például A kínai értelmiségiek abnormális halála 《中国文人的非正常死亡》 vagy A kínai értelmiségiek életmódja 《中国文人的活法》 a "történelmi esszé" műfajában egyedülállót alkotott, írásainak nagyon komoly a hatása.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS 
©SERAPIS 

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2022/1125/c403981-32574425.html