AAI WEI / AJ VEJ / 艾伟

Ai Wei
Ai Wei

Ai Wei (艾伟, pinyin hangsúlyjelekkel: Ài Wěi, népszerű magyar átírással: Aj Vej), férfi, 1966 márciusában született Zhejiang tartomány Shangyu járásában, jelenleg Hangzhouban él. A Kínai Írószövetség tagja, a Zhejiangi Tartományi Írószövetség alelnöke, a Hangzhou Városi Írószövetség elnöke. Első elbeszélése, Az ifjú Yang Qi kést hord 《少年杨淇佩着刀》 1996-ban jelent meg. Legismertebb művei a Házastárs elvtárs 《爱人同志》, a Napsütés kedvező széllel 《风和日丽》 és a Dél 《南方》 című regények, valamint számos elbeszéléskötete. Műveit lefordították német, japán, orosz, olasz és görög nyelvre, A bűnös szerető 《爱人有罪》 című regénye olasz nyelven jelent meg.

Ai Wei művei elsősorban azokat az örömöket és szenvedéseket ábrázolják, amelyeket a forradalmakkal és háborúkkal terhes 20. században a kínai nép átélt. Megpróbálja meghaladni az ideológia egyforma retorikáját, és próbál behatolni a történelem gyomnövényektől burjánzó parlagára, hogy megfigyelje a korszellem irányította emberi lélek dobbanásait. De nemcsak a forradalmi idők szereplőinek ambícióiról, a szeretetéhségről, az elidegenedésről és a kegyetlenségről ír, hanem közben a szerelem rendíthetetlenségéről és törékenységéről is beszél. Regényei, amelyekben nincsen túl sok szereplő, általában az emberi természet homályos mélyét vizsgálják, és a leírhatatlan, sötét tudattalanban addig ismeretlen spirituális értékek tárulnak elénk.

A Házastárs elvtárs című regény Ai Wei összes jellegzetes stílusjegyét magán viseli. A történet szerint a kínai–vietnámi háborúban szerzett sérülése miatt rokkanttá vált háborús hősbe, Liu Yajunbe beleszeret egy diáklány, Zhang Xiaoying. Történetük a propaganda révén politikai színezetet kap, Zhang Xiaoyinget "szent asszonyként" emlegetik, házasságukról pedig a mesékből vett fordulatokkal, "a királyfi és a hercegkisasszony megbonthatatlan frigyeként" tudósít a média, ezzel egy csapásra a kor eszményképeivé válnak. Ai Wei ott veszi föl a fonalat, ahol a mese befejeződik, és a házasságkötésük utáni hétköznapokat ábrázolja. Az 1980-as évek a kínai gazdasági nyitás, a piacgazdaságra való átmenet időszaka. A morális hősök helyét a piac hősei veszik át, glóriájuk lassan elhalványodik, az emberek elfeledkeznek róluk. Ekkor a háború a két ember között tör ki, akik egymásra vannak utalva, mégis kínozzák egymást; házaséletük valósága, a titkok, az érzelmi és fizikai összecsapások, a változó idők, a testi és lelki fájdalmak, a dicsőséges idők emléke, az álmodozásba menekülés megdöbbentő módokon bukkannak a felszínre. A szerző Napsütés kedvező széllel című regényének narrátora Yang Xiaoyi, aki egy híres tábornok törvénytelen gyereke. A történet, amely 1949-ben kezdődik és 2000-ben ér véget, a törvénytelen gyerek perspektívájából mutatja be a Kínai Népköztársaság történetének első ötven évét. Első olvasatban Yang Xiaoyi egyéni történetét, az ő női tapasztalatait, az általa átélt érzelmi fordulatokat ismerhetjük meg, ugyanakkor a regény "aparegény" is. Yang Xiaoyi változó és ellentmondásos érzelmei – hol meg akarja találni az apját, hol meg akarja ölni őt, végül próbára akarja tenni – a kínai emberek közös, kollektív tapasztalata.

A Dél című regény Ai Wei legújabb műve. A történet egy vidám, eleven nő életéről szól, aminek kapcsán körbejárja a gyötrelmeket, amelyeket a testi vágyak okoznak a férfiaknak. A lendületesen kibontakozó cselekményhez a hátteret Dél-Kína jellegzetes kultúrája, az emberek életmódja és szokásai adják, a történet több mint harmincöt sorsfordító évet ölel fel, az 1950-es évektől az 1990-es évekig. Műfaját tekintve a kalandregényekkel rokonítható. Három elbeszélői perspektívából szólal meg: egyes szám második, egyes szám első és egyes szám harmadik személyű nézőpontból. A három hang három különböző személy történetét meséli el. A harmadik személyű Du Tianbaóét, a második személyű Xiao Changchunét és az egyes szám első személyű pedig Luo Yiku történetét. A három narratíva egymástól függetlenül, párhuzamosan halad előre, de belső szerkezetük helyenként kapcsolódik, átfedik egymást, és együtt alkotnak teljes, az emberi természettől és a történelemről szóló, allegorikus, meseszerű szöveget. A regényben Ai Wei megmutatja nekünk az emberi természet jó, gonosz, nemes, romlott és bűnbánó oldalát, a hűtőkamra és a kígyó metaforáival pedig a két eltérő történelmi korszakra utal. 

Kortárs Kínai Írók Adatbázisa
©CCTSS

©SERAPIS

fotó: https://www.chinawriter.com.cn/2013/2013-08-19/171350.html