LLAO TENG / LAO TENG / 老藤

Lao Teng
Lao Teng

Lao Teng (老藤, pinyin hangsúlyjelekkel: Lǎo Téng, népszerű magyar átírással: Lao Teng); eredeti nevén: Teng Zhenfu(滕贞甫, pinyin hangsúlyjelekkel: Téng Zhēnfǔ, népszerű magyar átírással: Teng Cseng-fu), férfi, 1963 decemberében született a Shandong tartománybeli Jimo megye Tianheng kisvároshoz tartozó Tianzhuang faluban. A Kínai Írószövetség Országos Bizottságának tagja, a Liaoningi Tartományi Írószövetség elnöke. Diplomáit a Heihe Tanárképző Egyetemen és a Harbini Tanárképző Egyetemen szerezte, évekig dolgozott a festői szépségű turisztikai helyszíneken, Wudalianchiben és Lüshunkouban, számos pozíciót látott el megyei, városi és tartományi szinten. Szülőföldje, Tianheng település adta a történelemnek a híres "Tianheng ötszáz katonáját" [utalás Sima Qian A történetíró feljegyzései című kanonikus mű Tian Dan életrajza című fejezetében elbeszélt történetre], a helyi erényes és igazságszerető népi lelkület mélyen hatott Lao Teng személyiségére és munkáira. A nyolcvanas évek elején kezdett publikálni, ez idő tájt jelent meg A kardforgató harcosok élete 《刀兵过》, A gömbhaltej《西施乳》, A cseresznyevirág útja 《樱花之旅》 című négy regénye, A sasidomár.《熬鹰》 és A varjak nélküli város《没有乌鸦的城市》 stb., összesen hat novella- és kisregénygyűjteménye, valamint két kulturális esszégyűjteménye a Konfuciánus jegyzetek 《儒学笔记》 és az Ősi konfuciánus eszmék új köntösben 《探古求今说儒学》.

Lao Teng műveinek egyik sajátossága a hagyományos kulturális háttér és a helyi kulturális jellemzők megjelenítése, amelyek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak a szerző konfuciánus ismereteivel. Novelláinak és kisregényeinek a többsége a társadalom alsó rétegeihez tartozó kishivatalnokok, kisemberek témakörével foglalkozik, ezek a művek az "alsó rétegek irodalmához" tartoznak, regényei pedig jellemzően az idők változása által az emberi személyiségre rótt küzdelmeket jelenítik meg. Lao Teng regényeinek másik sajátossága, hogy állatokon keresztül jeleníti meg a "természet és az ember egységének" filozofikus állapotát. A Zhahan palota 《扎汉宫》 a sivatag ökológiai egyensúlyát megőrző fehér rókáról, A feketére rajzolt szemöldök 《黑画眉》 egy jóindulatú szamárról, A Távol-Kelet első kutyája 《远东第一犬》 egy hűséges ebről, A melankolikus fővárosi költő 《都市忧郁诗人》 egy öntudatos macskáról, a Paoding halála《庖丁之死》 egy összetett személyiségű marháról szól, A varjak nélküli város 《没有乌鸦的城市》 pedig a varjak jóindulatát írja le.

Lao Teng regényében, A gömbhaltejben, a cselekmény a világ legfinomabb ízei körül forog. A regény tizenkét féle gömbhalfogás kóstolásának leírásán keresztül tükrözi világunk ridegségét és sokszínűségét, sikeresen megformálva a leleményes szakács figuráját. Yi Wuyang, a szakács, a gömbhaltej főzésére specializálódott. Az író a karakter megalkotásánál az ókori Shang-dinasztia alapítója, Shang Tang egyik szolgájának, Yi Yinek és a Qi-állam Huan hercegét szolgáló Yi Yanak a karakteréből merít ihletet. A regény másik főszereplője Zheng Yuanqiao, a polgármester. A szakács és a polgármester kusza, összefonódó kapcsolatának hátterében megjelenik egy "színfalak mögötti" női alak, Zhu Chengbi, szépsége és jósága is. Lao Teng egy másik jelentős szépprózája a Sámánátok 《萨满咒》. Dacára a kisregény terjedelmi korlátainak, sikeresen megformázza a gyönyörű boszorkány, Lan Gu, alakját. Lan Gu, az Északkelet-Kína Kis-Hingan hegység régiójának egy legendás sámánnője, akinek titokzatos, kedves, mélyen spirituális és csábító személyiségét sokan akarják megváltoztatni, ám végül mégis ő az, aki megváltoztat másokat. Azok, akikkel konfliktusba keveredett, csak az idő távlatából fedezik fel valódi értékeit.

Lao Tengnek 2018-ban jelent meg az Északkelet-Kína mocsárvidékének évszázados történetét képtekercsként megelevenítő A kardforgató harcosok élete 《刀兵过》 című regénye, a zöld nádassal és vörös homokkal borított vízparton a helyi családok két nemzedékének a hitre, az oktatásra és a tudásra támaszkodó családi és nemzeti érzéseket ábrázoló tragikomédiája. A történet fordulatos, áttételes és meglehetősen különös, az északi, mocsári emberek népi kultúrájának az enciklopédiája.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS 
©SERAPIS 

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2022/0531/c437898-32435053.html