SHANG ZHEN / SANG CSEN / 商震

Shang Zhen
Shang Zhen

Shang Zhen (商震, pinyin hangsúlyjelekkel: Shāng Zhèn, népszerű magyar átírással: Sang Csen), férfi, 1960 áprilisában született Liaoning tartomány Yingkou városában. 1991-ben helyezték a pekingi Új Vers Műhelybe (amely később fölvette a Kínai Költészeti és Kalligráfiai Kutatóintézet nevet). 1997-ben kezdett a Népi Irodalom című folyóiratnál dolgozni, 2012-től a Költészet 《诗刊》 folyóirat munkatársa. Számos verseskötetet publikált, például A sivatag magányos füstje 《大漠孤烟》, Sor rend nélkül 《无序排队》, Fél arc 《半张脸》, Borostyán-gyűjtemény 《琥珀集》, Láthatatlanság 《隐身术》, ezenkívül Feljegyzések a Sanyu Csarnokból 《三余堂散记》 és További feljegyzések a Sanyu Csarnokból 《三余堂散记续编》 címmel esszékötetei is megjelentek. Műveit számos nyelvre lefordították, megjelentek Oroszországban, Japánban, Koreában, Ausztráliában, Görögországban és Csehországban. Láthatatlanság című kötetének koreai változatát 2016-ban adta ki az Új Évszázad Kiadó.

Shang Zhen költészete szorosan kötődik az élethez, verseit áthatja a mindennapi élet atmoszférája. Műveiben a hangulat alapvető fontosságú, de hangsúlyozza a tapasztalat jelentőségét is, versei bővelkednek a kifinomult és inspiráló részletekben. Az aprólékos ábrázolások mellett Shang Zhen képes rá, hogy eltávolítsa magát a vers témájától, és hideg pillantást vetve rá kimutassa saját érzéseit és szimpátiáit.

Sor rend nélkül című kötetét az Írók Kiadó adta ki 2014 szeptemberében. A kötetben szereplő versei olyanok, mint a szabad stílusú harcművészet: a látszólagos nemtörődömségből hirtelen egy vágás irányul felénk, pont a torkunkra. Az oldott, fesztelen társalgás és tréfálkozás egyszer csak az élettel kapcsolatos mélyenszántó eszmecserébe vált. Fél arc című kötete 2016 áprilisában jelent a Kínai Ifjúsági Kiadó gondozásában. A kötet a szerző egyfajta szellemi önéletrajza, a versekre úgy is tekinthetünk, mint a "költői személyiséget" bemutató jellegzetes szövegekre. Verseinek intellektualitása, mélysége, kíméletlensége egyeseket megborzongat, de aztán újra magukkal ragadják az olvasót, és viszik a messzi tüzek fénye felé. A hideg-meleg ilyetén váltakozásából az igazság költészete jön létre: igaz emberek, igaz verssorok és őszinte érzések. A Borostyán-gyűjtemény című kötetben kétszáz rövid verset gyűjtött össze. Mind új alkotás, és mindenképpen kiemelkednek az utóbbi évek kínai rövid versei közül. A legtöbbjük négysoros, de akad néhány három- és ötsoros is. Mindegyik olyan, mint egy darab borostyán: egy jelentéktelen darabkában is csodálatos dolgok válnak láthatóvá. Ezek a versek is a modern ember, gondolatait, érzéseit, hangulatát őrzik. A kötet bevezetőjében a neves költő, Li Yuansheng a következőket írja: "Ez a kötet, avagy azt is mondhatjuk, hogy Shang Zhen rövid versei nagyon ambiciózusak, megjelenésük a költőtársadalom figyelmét a rövid versekre fogja irányítani, és arra inspirálja őket, hogy eresszék szabadon fantáziájukat és győzzék le a rövid versforma írásának nehézségeit." A Feljegyzések a Sanyu Csarnokból című esszékötetét az Írók Kiadó jelentette meg 2015 márciusában, a További feljegyzések a Sanyu Csarnokból című kötetet pedig a Shandongi Népi Kiadó adta ki 2017 márciusában. A két kötet Shang Zhen olvasmányélményeinek, írói munkájának, erkölcsi aggályainak és intelmeinek a szintézise. Az írások a költő szemszögéből elmélkednek erkölcsi és morális problémákról, a poéta szerepében hirdeti a költészet erejét és igazságát, azért, hogy a költészet (és rajta keresztül az irodalom) újra rátaláljon az igazság, a szabadság és az egyszerűség útjára.

Shang Zhen legutóbbi verseskötete, a Kicsoda Második Wang 《谁是王二》 2018-ban jelent meg. Ebben, bár szakít korábbi írói módszereivel, de az irodalom és az emberi élet iránt továbbra is aggódó érdeklődést tanúsít. Shang Zhen nemcsak alkotóművészként ért el eredményeket, hanem a Népi Irodalom és a Költészet folyóiratoknál végzett szerkesztői munkája során számos fiatal írót és költőt fedezett fel és támogatott. Újszerű, kreatív munkával segítette a költészet bel- és külföldi népszerűsítését és terjesztését.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/n1/2017/1207/c405057-29690707.html