Lu Xun / Lu Hszün (Hszin) / 鲁迅

Kép forrása: Wikipedia


MAGYARUL MEGJELENT MŰVEI

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszin: A-Q hiteles története : Válogatott elbeszélések. Ford. R. Bakonyi Vali et al. : A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a fordításokat az eredeti kínai szövegekkel egybevetette Mészáros Vilma. Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1956. A Világirodalom Klasszikusai. (《阿Q正传》 (小说选集). 342 p.

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszin: A vihar visszhangja. [Elbeszélések, kisebb írások, cikkek]. [Oroszból] Ford. Makai Imre. [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. 186 p.

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszün: Hajnali virágok alkonyi csokorban. Ford. és az utószót írta Galla Endre : A jegyzeteket Galla Endre és Kalmár Éva írta. Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008. (《朝花夕拾》). 155 p. ISBN 978 963 07 8572 3

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszün: Irodalom, forradalom, társadalom : Válogatott irodalompublicisztikai írások. Vál. és ford., az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1981. 308 p. ISBN 963 07 2552 5

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszin: Szülőföldem. Elbeszélések. Ford. Gyöngyi László. Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1951. (《故乡》).

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszin: Régi mesék mai szemmel. [elbeszélések]. Kínaiból ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1959. A Világirodalom Klasszikusai. (《故事新编》). 188 p.

[LU Xun, 鲁迅] LU Hszin: Vadfüvek : Versek prózában. Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. [Budapest] : Magyar Helikon, 1961. (《野草》). 188 p.


Forrás: https://mek.oszk.hu/00800/00885/00885.htm

Kínai bibliográfia 

- Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők

magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Összeállította: Fődi Attila


VISSZA A MODERN KÍNAI ÍRÓK ARCKÉPCSARNOKÁHOZ