WWANG GAN / VANG KAN / 王干

Wang Gan
Wang Gan

Wang Gan (王干, pinyin hangsúlyjelekkel: Wáng Gàn, népszerű magyar átírással: Vang Kan), férfi, 1960 augusztusában született a Jiangsu tartománybeli Maoshanban. Irodalomkritikus, író, kalligráfus. Jelenleg a Kínai Írószövetség Válogatott elbeszélések irodalmi lapjának a főszerkesztő-helyettese, a Kínai Kalligráfia és Pecsétkészítő Kutatóintézet professzora, a Kínai Irodalom- és Művészetelméleti Tudományos Társaság igazgatósági tagja. 1979-től jelennek meg írásai az Esővirág című folyóiratban, és ekkor indul el az irodalmi alkotás és az irodalomkritika útján is. Az 1990-es években, az általa, mint szerkesztő által is pártolt "neorealista regény" uralta az irodalmi porondot, sokszínű alkotások születtek. Főbb művei: Wang Gan válogatott karcolatai 《王干随笔选》, Wang Meng és Wang Gan beszélgetései 《王蒙王干对话录》, Századvégi kitörés 《世纪末的突围》, Romok virága 《废墟之花》, Dél-kínai irodalmi stílus 《南方的文体》, Csendes éji gondolatok《静夜思》, Tíz év elmerülés Pekingben 《潜京十年》, A helyszínen《在场》, Válogatás Wang Gan legújabb irodalomelméleti írásaiból 《王干最新文论选》, Szellő a sorok között 《隔行通气》 stb. tanulmánykötetek, illetve kritikai- és esszégyűjtemények. A Wang Gan válogatott esszéi elnyerte az V. Lu Xun irodalmi díjat, műveit többek között angol, francia, spanyol nyelvre fordították le.

A kortárs irodalmi világban Wang Gang "újító és avantgárd szellemiséggel teli, élvonalban álló" szerzőnek számít. Az idősebb generáció tagjai közül legfőképpen Wang Zengqi és Wang Meng hatottak rá, de akár esszéről, akár irodalomkritikáról legyen szó, minden esetben az "élethez szorosan köthető" stílusban ír, és ez a természetesség a nyílt irodalmi állásfoglalásával együtt, egymást kiegészítve, alakította ki Wang Gan egyedülálló alkotói megjelenését. Esszéiben górcső alá veszi a társadalmat, keresi az élet értelmét, megvizsgálja a kultúrát, értelmezi a történelmet, a tudós mélyreható bölcsességével és az író éleslátásával feltárt felismeréseit gyönyörűen megmunkált szövegekbe önti, az irodalom erejével képes melegséget varázsolni az emberek szívében.

Wang Meng és Wang Gan beszélgetései a híres írók 1988 és 1989 eleje között folytatott beszélgetéseinek a nyomtatott kiadása. A két író számos, az irodalmi alkotás során érintett kérdésről, mint például az irodalom és a társadalom, az irodalom és a kultúra, az irodalom és a vallás kapcsolatáról, valamint az alkotás és a kritika egymáshoz viszonyulásáról folytattak szisztematikus és mélyreható eszmecserét. Mivel "kötetlen beszélgetésekről" volt szó, éles elméjük megcsillantása mellett a lelkük legbensőbb részeibe is bepillanthatunk. Őszinte és barátságos párbeszédet folytattak, és nem úgy "kritizáltak", hogy egy-két mondatot kiragadtak szövegekből, figyelmen kívül hagyva a mű egészének mondanivalóját.

A Lu Xun-díjas Wang Gan válogatott karcolatai Wang Gan éveken át írt feljegyzéseiből válogatott kötet, ötvenegynéhány szöveget tartalmaz, amelyek több területet érintenek, például történelem, kultúra, földrajz, divat, valamint a hagyományos művészetek és a legnépszerűbb kulturális szimbólumok. Wang Gan felkavaróan és metszőn elmélkedik a jelenlegi kultúra számos kérdésén, nagy tudással és érdeklődéssel. A Tíz év elmerülés Pekingben című esszégyűjteménye hét szempontból ad hírt arról, hogy Wang Gan, mint a kultúra szemlélője Pekingbe érkezik, és belemerülve az ottani világba jegyzeteket készít az általa érzékelt városról, az irodalom, művészet, divat és futball területeit is érintve. Közben mesél egy hal "hétköznapi életéről" is, a hal "szemlélődéséről", a hal "agyagedényéről", a "futballrajongó" halról, arról, hogyan "látja a saját szülőhelyét", és hogyan "tekint más helyekre a világban", de szót ejt hal és hal közötti "írás kapcsolatáról" is ‒ a hal és a víz kapcsolata tulajdonképpen Wang Gan és Peking kapcsolatának a metaforája. Stílusa élénk, tolla hegye éles, és miközben a szerző a műben mikroszkopikus vizsgálatot folytat, nem veszíti el az egész képet, és a gazdag, burkolt értelmezést.

2018 januárjában, közel negyven évi munka eredményeképpen, az Írók Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott a tizenegy kötetből álló Wang Gan antológia 《王干文集》. 


Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS
©SERAPIS