LLU WEIPING / LU VEJ-PING / 卢卫平

Lu Weiping
Lu Weiping

Lu Weiping (卢卫平, pinyin hangsúlyjelekkel: Lú Wèipíng, népszerű magyar átírással: Lu Vej-ping), férfi, 1965 szeptemberében született Hubei tartomány Hongan járásában. A Zhuhai Városi Írószövetség elnöke. 1985-ben kezdett verseket írni, részt vett a XV. Fiatal Költők Konferenciáján. Több elismerésben is részesült, elnyerte a III. Fiatal Kínai Nyelvű Költő díjat, valamint a Költészet folyóirat 2008. évi Kiváló Költő díját. Verseit több mint kétszáz antológiába beválogatták, például Az új kínai költészet sorozata című tízkötetes antológiába. Főbb verseskötetei: Idegen patkányok 《异乡的老鼠》, Lefelé növő ágak 《向下生长的枝条》, Világi élet 《尘世生活》, Mindenki a helyén 《各就各位》, Homályos borospohár 《浊酒杯》, Az ég kulcsa 《打开天空的钥匙》, Tízezer vagy egy tízezred 《一万或万一》, Vendégkönyv 《留言簿》. Több mint húsz költeményét, köztük a Szikla és víz 《石头和水》és a Gyümölcs utcában egy rakás almával találkoztam 《在水果街碰见一群苹果》 című verseit fordították le a többi között angol, portugál, svéd és orosz nyelvre.

Lu Weiping költészete a létezés sajátosságából kiindulva, a megszokott hétköznapi dolgokban új titkokat fedez fel, a mindennapi látványban meglátja a meglepőt és idegent. Igen jó szeme van az apró részletekhez, és a narráció drámaiságával emeli ki a versek bonyolultságát és gazdagságát, ily módon a vers határait folyamatosan a nyelv kétértelműségében szélesíti.

A Lefelé növő ágak című verseskötetében alázatos gesztussal, buzgón rögzíti azokat a dolgokat, amelyek felpezsdítik a vért vagy feltárják az valóságot, az emberi természet tüzével megvilágítja őket, ezáltal magasztos szellemi dimenziót ad a verseknek. Lu Weiping verseiben nem nehéz észrevenni a költő szoros kapcsolatát a jelenlegi kínai életkörülményekkel. A Mindenki a helyén című kötetében a költő "mindennapi énjének" rendkívül színes oldalát mutatja be, és közben azok a dolgok, amelyek hosszú évek óta elválaszthatatlanul a költőhöz tapadnak, a versekben a helyükre kerülnek, és ő visszatér, ahonnan indult. A nyugodt felszín alatt rejtett áramlatok és örvények bújnak meg, az önreflexió és az élesség ritkán tapasztalt feszültséget hoz létre a versekben. Az apróságnak tűnő, közönséges részletek közvetlenül az emberi létezés legalapvetőbb érzelmi tapasztalataira utalnak és erősítik az emberben a képességet, hogy újratapasztalja a világot. A Tízezer vagy egy tízezred című antológia Lu Weiping 1985−2015 között keletkezett legfontosabb költeményeit tartalmazza. A kötet egy jelentős költő költészetének erejét és lehetőségeit mutatja meg. Lu Weiping olyan költő, aki csendben siet a sors szürkületében. Sajátos, egyéni költői világa, a sors iránti különös érzékével, nyelvi tudatosságával és spirituális meséivel igazolja, hogy helye van a száz évre visszatekintő változatos és összetett új kínai költészetben.

Az utóbbi években Lu Weiping a Vendégkönyv megírásával foglalkozik, amelyet háromkötetesre tervez, kötetenként nyolcszáz darab háromsoros verssel. Az első kötetet a Jangce Irodalmi és Művészeti Kiadó adta ki 2017 novemberében. Azóta már a második kötet kézirata is elkészült, jelenleg szerkesztés alatt áll. A Vendégkönyv vers és gondolat egyesítése, részletekkel állítja vissza a teljességet, a modern alkotó szellemet helyezi előtérbe, amely a mindennapi élet apró részleteiről is mélyen eltöpreng. A Vendégkönyv megalkotásával a költő az új kínai költészetet új színnel, az "üzenet" műfajával szeretné gazdagítani.

Kortárs kínai írók adatbázisa
©CCTSS 
©SERAPIS 

Fotó: https://www.chinawriter.com.cn/2016/2016-05-27/273266.html