KÍNAI SZÉPIRODALMI MŰVEK MAGYAR FORDÍTÁSAI

Bibliográfia


  • Kínai bibliográfia -- Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Összeállította: Fődi Attila

Utolsó frissítés: 2008. október 19.


https://mek.oszk.hu/00800/00885/00885.htm   


  • Kínai szépirodalom magyarul 

Fődi Attila bibliográfiáját alapul véve összeállította és kiegészítette: Salát Gergely

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 20.


A listában azok a kínai szerzők által írt művek szerepelnek, amelyek magyarul önálló kötetben láttak napvilágot. A szárazföldi kínaiak mellett a tengerentúli szerzők is helyet kaptak, akkor is, ha az adott művük nem kínaiul született. A felsorolás alapja Fődi Attila Kínai bibliográfia - Kínai szerzők műveinek magyar fordításai, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája című 2008-as munkája, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban érhető el. Ezt egészítettük ki az azóta eltelt időszakban megjelent könyvekkel és néhány hiányzó tétellel. A listában a nem kifejezetten szépirodalmi jellegű műveket - például a filozófiai, vallási, történeti irodalom alkotásait - nem tüntettük fel. Klasszikus kínai irodalom alatt az 1910-es években kezdődött "új kultúra" mozgalom előtti évezredek műveit értjük; modern alatt az 1910-es évektől a kulturális forradalom végéig, az 1970-es évekig tartó időszak alkotásait; kortárs alatt pedig az 1980-as évektől született műveket.

Klasszikus regények

Cao Hszüe-csin, Kao O: A vörös szoba álma I-II. Franz Kuhn rövidített német szövegéből fordította Lázár György, a versbetéteket fordította Szerdahelyi István, az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959. A Világirodalom Klasszikusai. További kiadások: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1964, A Világirodalom Remekei; ua. 1976; ua. 1988; Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1975, Horizont Könyvek.

Csi Nai Ngan: Vu Szung, a szegénylegény. A kínai eredeti után átköltötte Albert Ehrenstein, a német kiadásból fordította Jankovics András. Budapest, Dante Könyvkiadó, 1943.

Három királyság: Luo Guanzhongnak tulajdonított regényes történet I-III. Fordította Horváth Olivér Péter, Németh Bálint. Az előszót írta Salát Gergely. Budapest, Caeta Könyvkiadó., 2019-2021.

A hét taoista mester. Kínai elbeszélés. Angolról magyarra fordította Kiss Zoltán. Budapest, Libruna Kft., 2005.

Hsi Nai An: Vízparti történet. Fordította Goda Géza. Budapest, Athenaeum Könyvkiadó, 1950.

Li Jü: A szerelem imaszőnyege. Erotikus regény a Ming-korból. Angolból fordította Kiss Imre. Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1989.

Liu Csang: Csung Kuj, az ördögűző. Fordította Tokaji Zsolt. Budapest, Terebess Kiadó, 1999. 2. kiadás: Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2010.

Luo Guanzhong: A három királyság története I-III. Fordította Hegedűs Péter (I. kötet), Antóni Csaba (II­-III. kötet), Budapest, Édesvíz, 2020-2022.

Si Naj-an: Vízparti történet (Suj hu csuan) I-II. Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961. A Világirodalom Klasszikusai.

Si Naj-an: Vízparti történet I-III. Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás. 2., bőv. kiad. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1977. A Világirodalom Remekei.

Szép asszonyok egy gazdag házban (Csin Ping Mej). Ismeretlen kínai szerző regénye a XVI. század végéről. Franz Kuhn német szövegéből fordította Mátrai Tamás, a verseket fordította Pór Judit, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1964. További kiadások: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1968, A Világirodalom Remekei; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1973; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1978; Budapest, Árkádia Könyvkiadó, 1983; Budapest, Fátum-Ars Könyvkiadó, 1993-1994; Budapest, Tercium, 2002.

Titkos találkák. Részlet a Szép asszonyok egy gazdag házban című XVI. századi kínai regényből. Fordította Mátrai Tamás. Budapest, Népszava, 1989. Pajzán Történetek.

Tung Jüe: Ami a Nyugati utazásból kimaradt. Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1980.

Virágok árnya a függöny mögött. Ismeretlen kínai szerző regénye. Franz Kuhn német szövegéből fordította Mátrai Tamás, a verseket fordította Pór Judit, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1965.

Virágos gyertyák avagy egy jó házasság története. Kínai regény a XVII. századból. Franz Kuhn német szövegéből fordította Varga Ilona. Budapest, Auróra Kiadás, 1943. További kiadások: Budapest, Auróra Kiadás 1945; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959; Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, Olcsó Könyvtár 19-20; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1969, A Világirodalom Remekei; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1974.

Virágos gyertyák. Kínai regény. Magyarra átdolgozta Varga Ilona. H. n., Auróra Kiadás. é. n.. 2. kiad. h. n. Auróra Kiadás, é. n.

Vu Cseng-en: A majomkirály története. Tokaji Zsolt átdolgozásában. Budapest, Quattrocento, 2013.

Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a majomkirály története I-II. Fordította, a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1969. További kiadások: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1980; Budapest, Szenzár Kiadó, 2017-2018.

Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a Majomkirály története. Fordította Csongor Barnabás, a kínai szöveget Yu Ze Min gondozta. Budapest, Európa Alapítvány, 2012.

Vu Csing-ce: Írástudók. Fordította s az utószót írta Polonyi Péter, a szöveget a kínai eredetivel egybevetette s a jegyzeteket írta Ecsedy Ildikó. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1966.

Klasszikus elbeszélések és mesék

Drágakövek tava. Kínai mesék. Átdolgozta G. Beke Margit és Tokaji Zsolt. Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2012.

Giles, Herbert: Kínai tündérregék. Fordította Zoltán Vilmos. Békéscsaba, Tevan-könyvtár, 1912.

Han mesék. Fordította Striker Judit, a válogatás Zalka Miklós munkája. Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1994.

Khinai mesék. Fordította és jegyzetekkel ellátta Ludwig Ernő. Budapest, Athenaeum Ny., 1903.

A kilenc intés. Régi kínai históriás elbeszélés. Fordította Kádár Zoltán Dániel. Szentendre, Tillinger Péter műhelye, 2002.

Kínai csodák. Eredeti kínai mesék. Bécs, Danubia Zeitungs- und Verlagsgesellschaft M. B. H., é. n.; Budapest, Pallas, 1927.

Kínai és japán mesék. Fordította Lengyel Balázs. Budapest, Kossuth Kiadó, 2012.

Kínai mesék és drámák. Összegyűjtött műfordítások. Szerkesztette Kósa Gábor, fordította Tőkei Ferenc. Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2009. Tőkei Ferenc életműsorozat.

Kínai népmesék. Összeállította Marina Grassini és Cecco Mariniello, fordította Paál Zsuzsanna. Budapest, Kossuth Kiadó, 2011.

Klasszikus kínai elbeszélések. Fordította Csongor Barnabás et al., a verseket fordította Kalász Márton et al., válogatta és az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962. A Világirodalom Klasszikusai.

Klasszikus kínai mesék. Angolból fordította Striker Judit. Budapest, Nótárius Könyvkiadói GMK, 1991.

Liu Cung-jüan: Megszeretem a száműzetést. Fordította Ecsedy Ildikó et al. Budapest, Terebess Kiadó, 1997.

Mostani és régi idők csodálatos látványai (Csin ku csi kuan). Fordította Kemény Katalin, a verseket fordította Kalász Márton, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960.

Mulian megmenti anyját. Kínai buddhista pokoljárás-história. Fordította Kalmár Éva. Budapest, Syllabux Könyvkiadó, 2010.

Ó-kínai tanmesék. Fordította Rozsnyai Katalin. Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1993.

Pajzán történet. Kínai erotikus kisregények. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányokat írta Tokaji Zsolt. Budapest, Szenzár Könyvek, 2019.

Az olajárus és a kurtizán. Négy elbeszélés a Csin ku csi kuan gyűjteményből. Fordította Kemény Katalin, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958. Világirodalmi Kiskönyvtár.

Pej Hszing: A déltengeri rabszolga. Fordította, illusztrálta és az utószót írta Tokaji Zsolt. Budapest, Terebess Kiadó, 1999.

Pej Hszing: Különös történetek. Fordította és az utószót írta Tokaji Zsolt. Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2011.

Pu Szung-ling: A pokolbíró. Kísértethistóriák és más különös történetek. Fordította Tőkei Ferenc. 2. átdolg. kiad. Budapest, Nippon Grafikai Stúdió, 1995.

Pu Szung-ling: A templom démona. Fordította Tokaji Zsolt. Budapest, Terebess Kiadó, 1997.

Pu Szung-Ling: Csevej-lak hihetetlen történetei. Tündérmesék, kísértethistóriák és más furcsaságok a régi Kínából. Válogatta, fordította és az utószót írta Tokaji Zsolt. Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2010.

Pu Szung-ling: Furcsa históriák. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest, Magyar Helikon, 1959.

A rászedett kísértet. Régi kínai kísértethistóriák és más különös történetek. Válogatta, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, fordította Csongor Barnabás et al. Budapest, Nippon Grafikai Stúdió, 1995.

Régi kínai kísértetmesék. Válogatta Tőkei Ferenc, fordította Csongor Barnabás, Kara György, Tőkei Ferenc. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek.

Régi kínai viccek. Válogatta és fordította Tőkei Ferenc. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek.

A sárkánykirály lánya. Tang-kori történetek. Angolból fordította Viktor János. Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1956.

A sárkánykirály palotája. Japán, tibeti, mongol, vietnámi, koreai, ujgur és kínai mesék. Fordította Viktor János et al. Válogatta Tőkei Ferenc. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1959. Népek meséi IV. Toivábbi kiadások: Budapest, Móra, Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1967; Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1996.

Sen Peng-fej - Csiang Cseng-csien: Két kínai mese. Fordította Csatlós János. Prága, Ifjúsági Könyvkiadó, 1954.

A Távol-Kelet varázsa. Népmesék, legendák, történetek. Válogatta, fordította, szerkesztette Maróczy Magda. Budapest, Gazella Kiadó, 1999.

Visszajött a répa. Kínai népmese. Angolból fordította Baczoni Márk. Budapest, Csimota Könyvkiadó, 2018.

Klasszikus költészet

Cao Cse versei. Cao Cao és Cao Pi verseiből. Fordította Csukás István et al., válogatta, kínai eredetiből magyar prózára fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960.

Csü Jüan versei. Fordította Weöres Sándor, a verseket magyar prózára fordította, utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954.

Csü Jüan: Száműzetés. Fordította Nagy László, kínai eredetiből magyar prózára fordította, az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Csü Jüan: Száműzetés. Az első nagy kínai költő főművének eredeti kínai szövege Nagy László műfordításával, Tőkei Ferenc kommentárjaival. Budapest, Balassi Kiadó, 1994. Kínai-magyar könyvek.

Dalok Könyve (Si King). Fordította Csanádi Imre et al., kínai eredetiből magyar prózára fordította és a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1957. 2. kiad. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Han San: A bölcs vigyor. Han Shan válogatott versei. Fordította Károlyi Amy, válogatta, kínaiból fordította és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt, Károlyi Amy részére a verseket válogatta, a nyersfordítást készítette, mindkét műfordító verseit az eredetivel egybevetette és az előszót írta Csongor Barnabás. Budapest, Terebess Kiadó, 1997.

Japán és kínai költők. Fordította Kosztolányi Dezső, sajtó alá rend. Réz Pál. Budapest, Könyvesház Ker. és Kiadói Kft., Pantheon Kiadó, 1995.

Képes Géza: Fordított világ. Képes Géza műfordításai. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1973.

Kilenc varázsének (Csü Jüan: Kilenc dal). Az eredet szöveg Weöres Sándor műfordításával, Tőkei Ferenc előszavával, Tokaji Zsolt jegyzeteivel. Budapest, Balassi Kiadó, 1998. Kínai-magyar könyvek 7.

A kínai bor dicsérete. Válogatta és kommentálta Tőkei Ferenc, fordította Eörsi István et al. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2001. Kínai-magyar füzetek.

Kínai és japán költők. Fordította Kosztolányi Dezső. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. Kosztolányi válogatott műfordításai sorozat.

Kínai és japán költők. Fordította Kosztolányi Dezső. Budapest, Sziget Könyvkiadó, 1999. Sziget Verseskönyvek sorozat. 2. kiad. Budapest, Sziget Könyvkiadó, 2004. Sziget Verseskönyvek sorozat.

Kínai és Japán versek. Fordította és a bevezetőt írta Kosztolányi Dezső. Budapest, Genius, 1932. További kiadások: Budapest, Genius, 1940; Budapest, Genius, 1942; Budapest, Genius, 1943; Budapest, Genius, 1947; Budapest, Magyar Könyvklub, 1999.

Kínai és Japán versek. Fordította Kosztolányi Dezső. Budapest, Révai Kiadó, 1931. További kiadások: Budapest, Révai Kiadó, 1940; Budapest, Révai Kiadó, 1943; Budapest, Révai Kiadó, 1947; Budapest, Laude Kiadó, 1998.

Kínai költészet. Fordította Faludy György. Budapest, Glória Kiadó, 2000. Faludy Tárlata.

Kínai költők antológiája. Eszperantóból magyarra fordította Papp Tibor, D. Kovács Éva. Hajdúszoboszló, Hírforrás, 2000.

Kínai szelence. Fordította, a jegyzeteket és a bevezetést írta Illyés Gyula. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

Kínai verseskönyv. Négy évezred költészetéből. Fordította Franyó Zoltán. Bukarest, Állami Nyomda és Művészeti Könyvkiadó, 1959.

Király Lajos: Hold és szél. Másfél évezred kínai szerelmes és erotikus verseiből. Válogatott versfordítások. Budapest, Biró Family, 2012.

Klasszikus kínai költők I-II. Fordította András László et al., válogatta, szerkesztette és életrajzi jegyzetekkel ellátta Csongor Barnabás (IV-VI. rész) és Tőkei Ferenc (I-III. rész), az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1967.

Li Taj-po versei. Fordította András László et al., válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961.

Li Taj-po, Tu Fu, Po Csü-ji válogatott versei. Fordította András László et al., válogatta és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976. Lyra Mundi.

Mennék én utánad. Kínai szerelmes versek. Válogatta és az előszót írta Baranyi Ferenc. Budapest, General Press Kiadó, 2001. Szép versek, szép köntösben.

Nagy László: Versek és versfordítások II. Versfordítások 1957-1973. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1975.

Ó, jössz-e már? A világirodalom szerelmes versei. Válogatta Réz Pál, fordította Áprily Lajos et al. Budapest, Sziget Könyvkiadó, 2003.

Ó, jössz-e már? Szerelmes versek a világ minden tájáról. Fordította Baranyi Ferenc. Budapest, K.u.K. Kiadó, 2001.

Po Csü-ji versei. Fordította Weöres Sándor, a nyersfordítást és a jegyzeteket Csongor Barnabás készítette. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952.

A remete és a lelenc. Zen költemények a 7. századi Kínából. Han-san és Si-tö versei. Válogatta, fordította és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt, az előszót írta Csongor Barnabás. Budapest, Fapadoskönyv Kiadó, 2011.

Si King. Dalok Könyve. Fordította Csanádi Imre et al., kínai eredetiből a nyersfordításokat készítette Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1974. Lyra Mundi. További kiadások: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, Lyra Mundi; Budapest, Európa Könyvkiadó, é.n., Lyra Mundi; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. Lyra Mundi.

Száz kínai vers. Fordította Ágner Lajos. Budapest, Bethlen Nyomda, 1937.

A tea és a bor vetélkedése. Az eredeti kínai szöveg Csongor Barnabás és Donga György fordításával, Tőkei Ferenc jegyzeteivel. Budapest, Balassi Kiadó, 1996. Kínai-magyar könyvek 5.

Tu Fu versei. Fordította Illyés Gyula et al., a verseket válogatta, kínaiból magyar prózára fordította, az előszót és a magyarázó jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Új Magyar Kiadó, 1955.

Weöres Sándor: A lélek idézése. Műfordítások. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

Zenepalota (Jo Fu). Fordította Fodor András et al., válogatta, kínai eredetiből magyar prózára fordította, az utószót és a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Klasszikus drámák

A fej nélküli szellem. Régi kínai komédiák. Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kalmár Éva, a verseket fordította Eörsi István. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1978.

Kínai mesék és drámák. Összegyűjtött műfordítások. Szerkesztette Kósa Gábor, fordította Tőkei Ferenc. Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2009. Tőkei Ferenc életműsorozat.

Kuan Han-csing: Tou O ártatlan halála. Csao Pen-er, a mentőangyal. Két dráma. Fordította Tőkei Ferenc, Miklós Pál, a verseket fordította Nagy László, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

Li Hszing-tao: A krétakör. Dráma. Fordította és az utószót írta Tőkei Ferenc, a verseket fordította Garai Gábor. Budapest, Magyar Helikon, 1960.

Vang Si-fu: A nyugati szoba. Fordította és az utószót írta Tőkei Ferenc, a jegyzeteket írta Csongor Barnabás, a verseket fordította Károlyi Amy. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960.

Modern regények

Aj Vu: Vad hegyek között. Fordította Józsa Sándor, a fordítást átdolgozta Institoris Irén. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

Ceng Pu: Virág a bűn tengerében. Oroszból fordította Háy Gyula, a verseket Polonyi Péter kínaiból készült prózája alapján fordította Szerdahelyi István. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962. 2. kiad. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1988.

Chao Ming: Energia. Oroszból fordította Szőllősy Klára. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

Cheng Tcheng: Egy kínai anya. Fordította Pap László. Budapest, Bibliotheca, é. n.

Csao Su-li: Változás Lic Jac Zsuanban. Oroszból fordította Vargyas Lajos. Budapest, Révai Könyvkiadó, 1950.

Csou Li-po: Orkán. Fordította Somogyi Györgyné. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1951.

Din Lin: Felkelt a nap a Szangan folyó felett. Fordította Gyöngyi László. Budapest, Szikra, 1950.

Hsiung, S.I.: Az Ég hídja. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021.

Hszieh Ping-Ying: Lázadó lányok. Önéletrajz és naplórészletek, Lin Yutang előszavával. Fordította Szinnai Tivadar. Budapest, Pantheon Irodalmi Intézet, 1941.

Kung Csue - Juan Csin: Új hősök. Oroszból fordította Zalai Edvin. Budapest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1954.

Kuo Mo-zso: Egyetemi éveim. Fordította és a jegyzeteket írta Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962.

Kuo Mo-zso: Ifjúkor. Fordította Miklós Pál, a jegyzeteket írta Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961.

Lao Sö: A tigriskisasszony meg a férje. Fordította Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1957.

Lao Sö: Macskaváros krónikája. Fordította és az utószót írta Galla Endre. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1981.

Liang Hszing: Egy kínai lány. Liu Hu-lan története. Fordította Vajda Endre. Budapest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1954,

Lin Yutang: Egy múló pillanat I-II. Angolból fordította Pünkösti Andor. Budapest, Révai Nyomda és Kiadó, 1941. További Kiadások: Budapest, Révai Nyomda, 1942; Budapest, Révai Nyomda, 1943; Budapest, Révai Nyomda, 1944; Budapest, Révai Nyomda, 1945; Budapest, Árkádia Könyvkiadó, 1990; Budapest, Tercium, 2006.

Lin Yutang: Falevél a viharban. Fordította Németkéry Zoltán. Budapest, Révai Irodalmi Intézet, 1945. 2. kiad. Budapest, Révai Irodalmi Intézet, 1946.

Lin Yutang: Fehérek és színesek. Budapest, Révai Kiadás, 1943. További kiadások: Budapest, Révai Irodalmi Intézet, 1947; Budapest, Révai Nyomda, 1949.

Lin Yutang: Méz és bors. Angolból fordította Hertelendy István. Budapest, Révai, 1943. További kiadások: Budapest, Révai, 1944; Budapest, Filum Kiadó, 2002.

Liu Csing: A kezdet kezdete. Fordította Éliás Béláné (Hszie Kun-hua). Budapest, Európa Könyvkiadó, 1963.

Liu O: Öreg Can kóborlásai. Fordította és az utószót írta Polonyi Péter, a versbetéteket fordította Csongor Barnabás, Kiss Zsuzsa. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985.

Ma Feng - Hszi Zsung: A lüliangi hegyekben. Fordította Kürti Pál. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952.

Mao Tun: Éjfél. Angolból fordította Szíjgyártó László, az előszót írta Galla Endre. Budapest, Magvető Kiadó, 1977. Világkönyvtár.

Mao Tun: Hajnal előtt. Fordította Kemény Ferenc. Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1955.

Ou-jang San: A nép szolgája. Fordította Nánási György. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952.

Pá Csin: A család. Fordította Lomb Kató, a jegyzeteket összeállította Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1957.

Pa Csin: A nyugalom kertje. Fordította Pálos István, az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962.

Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam. Fordította és az utószót írta Józsa Sándor. Budapest, Kossuth, 1969. Tivábbi kiadások: Budapest, Kossuth Kiadó, 1972; Budapest, Láng Kiadó, 1990.

Modern elbeszélések és esszék

Csao Su-li: Kis Er-hei házassága. Angolból fordította Kürti Pál és oroszból fordította Makai Imre. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952.

Csao Su-li: Li Ju-caj dalocskái. Fordította Csongor Barnabás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Huszadik századi kínai novellák. Válogatta és szerkesztette Kalmár Éva. Budapest, Noran Kiadó, 2008. Modern Dekameron.

Irodalom, forradalom, társadalom. Lu Hszün válogatott esszéi. Válogatta és fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest, Püski Kiadó, 2014.

Kína 1958. A nagy kohó. [elbeszélések, versek]. Fordította Árvay János et al., az utószót írta Galla Endre. Budapest, Európa Kiadó, [1959]. Modern Könyvtár 26.

Kínai elbeszélések. Fordította Baternay Béla et al. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1951.

Lao Sö: Fekete Li és Fehér Li. A holdsarló. Fordította Lomb Kató, a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Lin Yutang: A bölcs mosoly. Angolból fordította Benedek Marcell. Budapest, Révai Nyomda, 1939. További kiadások: Budapest, Révai Nyomda, 1940; Budapest, Révai Nyomda, 1940; Budapest, Révai Nyomda, 1941; Budapest, Révai Nyomda, 1942; Budapest, Révai Nyomda, 1943; Budapest, Révai Nyomda, 1944; Budapest, Révai Nyomda, 1946; Budapest, Révai Nyomda, 1947;

Lin Yutang: Az élet sója, avagy az élet megélésének fontosságáról. Angolból fordította Pavlov Anna. Budapest, Tercium, 2000. (Korábban: A bölcs mosoly.)

Lin Yutang: Mi, kínaiak. Budapest, Révai Nyomda és Kiadó, 1939. További kiadások: Budapest, Révai, 1943; Budapest, Révai, 1945;

Lin Yutang: Mi, kínaiak. Fordította és az utószót írta Mártonffy Attila. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1991.

Lin Yutang: Mi, kínaiak. Fordította Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs. Budapest, Tercium, 2002..

Lju Paj-jü: A három harcos. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

Lu Hszin: A vihar visszhangja. Elbeszélések, kisebb írások, cikkek. Oroszból fordította Makai Imre. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953.

Lu Hszin: A-Q hiteles története. Válogatott elbeszélések. Fordította R. Bakonyi Vali et al., a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a fordításokat az eredeti kínai szövegekkel egybevetette Mészáros Vilma. Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1956. A Világirodalom Klasszikusai.

Lu Hszin: Régi mesék mai szemmel. Fordította és az utószót írta Tőkei Ferenc. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959. A Világirodalom Klasszikusai.

Lu Hszin: Szülőföldem. Elbeszélések. Fordította Gyöngyi László. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1951.

Lu Hszün elbeszélései. Szerkesztette Mao Sou-fu, fordította Galla Endre et al. Budapest, Viktória Kiadó, 2011.

Lu Hszün: Hajnali virágok alkonyi csokorban. Fordította és az utószót írta Galla Endre, a jegyzeteket Galla Endre és Kalmár Éva írta. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2008.

Lu Hszün: Irodalom, forradalom, társadalom. Válogatott irodalompublicisztikai írások. Válogatta és fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1981.

Mao Tun: A selyemhernyó. A nyersfordítást Józsa Sándor készítette, a szöveget gondozta és az utószót írta Wessely László. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

MetaGalaktika 10. Kína, a kultúrák bölcsője. Főszerkesztő Burger István. A 14 kínai sci-fi elbeszélést kínai eredetiből fordította Bancsi Judit et. al. Budapest, Metropolis Media, 2008.

Modern kínai elbeszélők. Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára. Szerkesztette Hamar Imre és Salát Gergely, fordította Bányász Edit et al. Budapest, Balassi Kiadó, 2007. Sinológiai műhely 6.

Modern kínai tanmesék. Németből fordította Striker Judit. Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1993.

Pa Csin: Az örök élet tornya. Fordította Pálos István. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Sao Ci-nan: Mindenütt aknák. Budapest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1951.

Si Jen: Kínában történt... Elbeszélés. Fordította Kilényi Mária. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

Új kínai elbeszélők. Fordította Csanádi Imre et al. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952.

Vang Meng: A csirizgyár igazgatója. Fordította Polonyi Péter. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985. Modern Könyvtár.

Modern drámák

Cao Jü: Pekingi emberek. Dráma három felvonásban. Fordította és az utószót írta Mészáros Vilma. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961.

Cao Jü: Zivatar. Színmű négy felvonásban. Fordította és az utószót írta Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959.

Ho Csing-cse, Ting Ji: A fehér hajú lány. A prózai részeket Galla Endre, a verseket Molnár Imre fordította, az utószót írta Galla Endre. Budapest, Magyar Helikon, 1961.

Kuo Mo-zso: Csü Jüan. Tragédia öt felvonásban. Fordította és az utószót írta Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958.

Lao Sö: Teaház. Színmű három felvonásban. Fordította s az utószót írta Miklós Pál. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960.

Tien Han: Egyfelvonásosok. Dokumentumok a kínai polgárháború korszakából, az 1920-30-as évekből. Fordította Ecsedy Ildikó és Tőkei Ferenc. Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1991. Történelem és kultúra 7.

Modern költészet

Kínai versek. Angolból fordította Szemlér Ferenc. In: Szemlér Ferenc: Ötsarkú égi csillag: Műfordítások angol, kínai, német, román és szovjet versekből. Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1959.

Lu Hszin: Vadfüvek. Versek prózában. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Budapest, Magyar Helikon, 1961.

Mao Ce-tung huszonegy verse. Fordította Weöres Sándor et al., a nyersfordítás, a jegyzetek és az utószó Józsa Sándor munkája. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1959.

Modern kínai költők. Fordította Demény Ottó et al., válogatta, kínaiból magyar prózára fordította Galla Endre és Miklós Pál, a jegyzeteket írta Galla Endre. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961.

Tien Csien: Egy kordé története. Fordította Kormos István, a nyersfordítást készítette Csonka Ernő, Nagy Bálint. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954.

Li Csi: A Vang-fiú és a Li-lány története. Fordította Galla Endre. Budapest, Viktória Kiadó, 2008.

Kortárs prózairodalom

Cao Wenxuan: Bronz és Napraforgó. Fordította Yu-Barta Erika. Budapest, Ventus Libro, 2020.

Chang, Jung: Vadhattyúk. Kína három lánya. Angolból fordította Kalmár Éva [1-13. fej.], Révész Ágota [14-28. fej.]. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. További kiadások: Budapest, Magyar Könyvklub, 1995; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1995; Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997; Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002; Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006.

Chen, Da: Féltestvérek. Angolból fordította Loósz Vera. Budapest, Trivium, 2008.

Cheng, Nien: Élet és halál Sanghajban. Fordította Németh Ferenc. Pécs, Alexandra Könyvkiadó, 1986. További kiadások: Budapest, Novotrade Kiadó, 1989; Pécs, Alexandra Kiadó, 1995.

Dai Sijie: A Di-komplexus. Fordította Tótfalusi Ágnes. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006.

Dai Sijie: Balzac és a kis kínai varrólány. Fordította Gulyás Adrienn. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002.

Fang Csi: A sámán utolsó éneke. Fordította Breuer-Zehevi Ádám Dániel. Budapest, L'Harmattan, 2018.

Fészek nélkül. Elbeszélések Guangdong tartományból. Szerkesztette Zombory Klára, fordította Dobránszky Zsuzsanna et al. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2019.

Gao Xingjian: Lélek-hegy. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Noran Kiadó, 2008.

Ha Jin: Várakozás. Fordította Loósz Vera. Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2000.

Huszadik századi kínai novellák. Válogatta és szerkesztette Kalmár Éva. Budapest, Noran Kiadó, 2008. Modern Dekameron.

Jiang Rong: Farkastotem. Fordította Zombory Klára. Budapest, Magvető, 2008.

Jü Hua: A hetedik nap. Fordította Zombory Klára. Budapest, Helikon Kiadó, 2019.

Jü Hua: Élni. Fordította Zombory Klára. Budapest, Helikon Kiadó, 2020.

Jü Hua: Kína tíz szóban. Fordította Zombory Klára. Budapest, Magvető, 2018.

Jü Hua: Testvérek. Angolból fordította Széky János. Budapest, Magvető, 2010.

Ki írhatja át a történelmet? Esszék Guangdong tartományból. Szerkesztette Zombory Klára, fordította Kiss Marcell, Major Kornélia, Salát Gergely. Geopen Könyvkiadó, 2020.

Ku Hua: Hibiszkuszháza. Fordította és az utószót írta Polonyi Péter. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1987.

Lau, Evelyn: Szökevény. Egy utcagyerek naplója. Fordította Nagy Veronika. Budapest, Konkrét Könyvek, 2005.

Liu Zhenyun: Nem vagyok én Aranylótusz. Fordította Zombory Klára. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2017.

Ma Jian: A ​tollnok. Fordította: Kállai Tibor. Budapest, Partvonal,Kiadó 2005.

Mai Jia: Kódfejtő. Angolból fordította Gettó Katalin, a kínaival összevetette Kiss Marcell. Budapest, Libri Könyvkiadó, 2017.

Modern kínai elbeszélők. Tanulmányok és fordítások Galla Endre 80. születésnapjára. Szerkesztette Hamar Imre és Salát Gergely, fordította Bányász Edit et al. Budapest, Balassi Kiadó, 2007. Sinológiai műhely 6. 

Mo Jing-feng: Túl szép a menyasszony. Fordította Polonyi Péter. Budapest, Kossuth Kiadó, 1987. Nők Magazinja Kiskönyvtára.

Mo Yan: Békák. Fordította Zombory Klára. Budapest, Noran Libro, 2014.

Mo Yan: Élni és halni végkimerülésig. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Noran Libro, 2020.

Mo Yan: Szeszföld. Fordította Kalmár Éva, a versbetéteket fordította Kosztolányi Dezső, Mesterházi Mónika, Szerdahelyi István. Budapest, Noran Libro, 2013.

Nie Hua-ling: Két asszony Kínából. Angolból fordította Rakovszky Zsuzsa, az utószót írta Tóth Éva. Budapest, Magvető Kiadó, 1986. Világkönyvtár.

Nők egy fedél alatt. Mai kínai kisregények, Szerkesztette Zombory Klára, fordította Zombory Klára, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2003

Sen Zsung: Az élet derekán. Kisregény. Fordította Krasznai Márton, az utószót Kalmár Éva írta. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1989. Modern Könyvtár 590.

Shan Sa: A gójátékos. Fordította Tótfalusi Ágnes, a versbetéteket fordította N. Kiss Zsuzsa. Budapest, Ulpius-ház, 2007.

Su Tong: Rizs. Fordította Zombory Klára. Budapest, Kossuth Kiadó, 2019.

Szu Tung: Így éltem császár koromban. Riasztó álom egy esős éjszakán. Angolból fordította Juhász Viktor. Budapest, Ulpius-Ház, 2007.

Wang Meng: A csirizgyár igazgatója. Fordította Polonyi Péter. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985. 

Wang Xuejun: Konfuciánus történetek. Budapest, H.C.L. Kft., 2014.

Wu Ming-yi: Az ellopott bicikli. Fordította Major Kornélia. Budapest, Jelenkor Kiadó, 2020.

Wu Ming-yi: Rovarszemű ember. Fordította Major Kornélia. Budapest, Jelenkor Kiadó, 2018.

Wu, Fan: Február virágai. Kína leánya. Fordította Zombory Klára. Budapest, Ulpius-ház, 2008.

Xue Yanping: 21 gramm szerelem. Fordította Nagy Mariann. Budapest, Libri Könyvkiadó, 2014.

Xue Yanping: Lazúrkő. Történet a Tiltott Város árnyékából. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Libri Könyvkiadó, 2020.

Yan Ge: Szecsuáni csípős. Fordította Zombory Klára. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2015. 

Yan Lianke: Lenin csókjai. Fordította Nagy Mariann. Budapest, Gabriel Méry-RATIO, 2019.

Yu Dan: Konfuciusz szívből. Ősi bölcsesség a ma emberének. Fordította Zombory Klára. Budapest, Háttér Kiadó, 2009.

Yu Hua: A véradó krónikája. Fordította Zombory Klára. Budapest, Noran Libro, 2021.

Zhang Jiajia: Olyan átlagos embert szeretnék, mint te. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Jelenkor Kiadó, 2017.

Kortárs költészet

A tökéletlenség dala. Versek Guangdong tartományból. Szerkesztette Zombory Klára, fordította Both Sára et al. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2019.

Ahol megdermed a tenger. Yang Lian válogatott versei. Fordította Benyhe István, Szőcs Géza. Budapest, Magyar PEN Club, 2018.

Én, a hópárduc. Jidi Majia válogatott versei. Fordította Yu-Barta Erika, Rácz Péter, Szőcs Géza, az előszót írta Yu Zemin. Budapest, Magyar PEN Club, 2017.

Repedező Bolygónk. Jidi Majia válogatott versei. Fordította Yu-Barta Erika. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021.

Tizenkettő ​mögött. Mei Er válogatott versei. Fordította Yu-Barta Erika. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021.

Kortárs szórakoztató irodalom

Csin Jung: A sasíjász legendája 1. Hős születik. Fordította Szalai Eszter. Budapest, Helikon Kiadó, 2019.

Csin Jung: A sasíjász legendája 2. A felbontott kötelék. Fordította Szalai Eszter. Budapest, Helikon Kiadó, 2019.

Hong Ying: A sanghaji ágyas. Fordította Karafiáth Metta. Budapest, Lektűr Kiadó, 2008.

Hong Ying: A szerelem művészete. Angolból fordította Sipos Kitti. Budapest, Jokerex Kiadó, 2004. Világsiker sorozat.

Láthatatlan bolygók. Kínai kortárs science fiction antológia. Válogatta és kínaiból angolra fordította Ken Liu. Fordította Benkő Ferenc et al. Budapest, Agave Könyvek, 2019.

Liu, Cixin: A háromtest-probléma 3/1. Fordította Pék Zoltán. Budapest, Európa Kiadó, 2016. További kiadások: Budapest, Európa Kiadó, 2018; Budapest, Európa Kiadó, 2020.

Liu, Cixin: A sötét erdő. A háromtest-trilógia 3/2. Fordította Dranka Anita. Budapest, Európa Kiadó, 2018. 2. kiadás: Budapest, Európa Kiadó, 2019.

Liu, Cixin: A halál vége. A háromtest-trilógia 3/3. Fordította Dranka Anita. Budapest, Európa Kiadó, 2019. További kiadások: Budapest, Európa Kiadó, 2019; Budapest, Európa Kiadó, 2020.

Liu, Ken: A papírsereglet és más történetek. Fordította Ballai Mária et al. Budapest, Agave Könyvek, 2018.

Min, Anchee: Az utolsó császárné. Fordította Mester Yvonne. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021.

Min, Anchee: Katherine. Fordította Császár Mariann. Budapest, Tiara Rt., 2001.

Min, Anchee: Madame Mao. Fordította Tóth Zsuzsa. Budapest, Tiara Rt., 2001.

Min, Anchee: Orchidea császárné. Fordította Mester Yvonne. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021.

Min, Anchee: Vörös azalea. Élet és szerelem Kínában. Fordította Burns Katalin. Budapest, Tiara Rt., 2001.

Min, Anchee: Vörös azalea. Kína leánya. Fordította Hazai Attila, Turai Katalin. Budapest, Ulpius-ház, 2007.

Mo Xiang Tong Xiu: Az égi hivatalnok áldása 1-2. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 2021-2022.

Mo Xiang Tong Xiu: The Untamed 1-5. A démoni kultiváció nagymestere. Fordította Kiss Marcell. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 2020-2021.

Qiu Xiaolong: Egy vörös hősnő halála. Fordította Uram Tamás. Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002.

Tan, Amy: A Mennyei Örömök Klubja. Fordította Arató Katalin. Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2006.

Tan, Amy: A száz titkos érzék. Fordította Ladányi Katalin. Budapest, Magyar Könyvklub, 2003.

Tan, Amy: Tűzisten asszonya. Fordította Tandori Dezső. Budapest, JLX Kiadó, 1994.

Wang, Lulu: Tavirózsa Színház. Egy kínai lány visszaemlékezései. Németből fordította Nagy Imre. Budapest, Trivium, 2001.

Wei Hui: Shanghaj Baby, Igaz történet szerelemről, szexről és önmagunk megtalálásáról. Budapest, BestLine, 2001.

Wei Liang, Diane: A jáde átka. Fordította Gálvölgyi Judit. Budapest, Ulpius-ház, 2007.

Wu, Emily - Engelmann, Larry: Madártoll a szélben. Fordította Mártha Bence. Budapest, General Press, 2008.